Bra där Australien!

Australien inför i morgon cigarettpaket som alla ser likadana ut. Ingen plats längre för snygga paket och varumärken. Jag gillar idén och jag gillar att man försöker göra allt man kan för att minska rökningen bland människor. Rökning är livsfarligt och skapar otroligt mycket lidande. Min pappa har kol och jag kan se hur hans liv förminskas. Från att ha kunnat göra vad han ville kan han idag inte göra mycket alls och har en slang i näsan dygnet runt. Jag vill inte att någon ska behöva ha det så. Dessutom kostar ju alla sjukdomar som rökning ger upphov till samhället mycket pengar som kunde användas till annat. Visst kan man hävda att folk väl får välja själva och ta konsekvenserna av sina val. Jo, men problemet är ju att många väljer att börja röka när de är väldigt unga, grupptryck och konstiga idéer om vad som är tufft spelar in, sedan sitter man kanske fast i ett beroende som blir mycket svårt att ta sig ur. Dessutom pågår en aggressiv marknadsföring av cigaretter och inte alla kan stå emot det som ser lockande ut på ytan. Jag gillar Australiens initiativ och skulle vilja se att Sverige går samma väg. Vi har inte råd med att unga människor fastnar i ett beroende som kan göra dem livsfarligt sjuka.