Kom, helig Ande, kom. En bön.

Vi är fattiga och vi är rika, vi är förtryckta och förtryckare. Kom, helig Ande, kom och upprätta försoning mellan oss. Kom till oss i den rika delen av världen som inte vet hur vi ska kunna ställa saker och ting tillrätta. Lyft oss ur våra tröga vanor som förtrycker andra levande varelser på jorden. Hjälp oss att se att vår nuvarande livsstil inte är hållbar eller rättvis. Hjälp oss se hur vi kan bryta de mönster vi sitter fast i. Kom, helig Ande, kom och upprätta ditt rike på jorden. Låt oss vara dina medhjälpare i att bygga för framtiden en värld där din Ande bor.

Amen.