Gud, vi har satt vår tillit till rikedomen. En bön.

Gud, vi vill be om förlåtelse för vår benägenhet att sätta vår tro och vårt hopp till rikedomen, till guldet, lyxen och överflödet. Vi har trott att rikedom ger frihet och glädje. Hjälp oss vända om till dig och sätta vår tro och vårt hopp bara till dig. Hjälp oss att se att det är kärleksfulla relationer till oss själva, till dig, till våra medmänniskor och till Skapelsen som ger livet mening och glädje. Hjälp oss att se lyxen i att vara till för andra, i att ha tid för förtroliga samtal, i att möta andras kärleksfulla blickar med vår egen kärlek som kommer ifrån dig.

Gud, vi behöver rensa upp i vårt träsk av rikedom och se att Skapelsens gåvor tillhör alla och att alla har rätt till det goda livet som du ger oss. Vi vet att dina rikedomar räcker för alla om vi fördelar dem rättvist. Gör oss radikala nog att våga förändringen som krävs. Amen.