DN sätter gräns för ansvar och medlidande!

Hanne Kjöller skriver konstigt i DN idag. Hon undrar hur långt det svenska ansvaret för andra människor sträcker sig. Kan man fråga så? Finns det en gräns för ansvaret vi har för varandra? Kan jag gradera ansvaret för en annan medmänniska? Ska jag sätta upp gränser för mitt medlidande? Hur skulle världen se ut då? Jo, kanske just så som den ser ut just nu. Där vi inte tar ansvar för mer än vårt eget, vår egen ekonomi, vårt eget företags vinster. Liksom charterbolagen och H&M gör. Så vill DN och Hanne Kjöller ha det. En värld där vi gör beräkningar på vårt ansvar och medlidande. Allt ska räknas på, allt har en ekonomisk sida, allt som vi kan tjäna på skall tjänas på. Det är en cynisk världsbild Kjöller målar upp. Ibland får vi som är präster i kyrkan stå till svars för ”domedagsprofetior” men jag undrar om inte DN:s och Kjöllers bild av hur de vill ha världen slår alla dessa med råge!