Vart är Miljöpartiet på väg?

Läser artikeln om Miljöpartiets nya partiprogram som är på gång¨och blir fundersam. Var finns det radikalt gröna i detta? Inte minst handlar det om nya tag i näringspolitiken. Miljöpartiet gör som alla andra och inser att man måste tala om ökad tillväxt för att bli populär. Hållbar tillväxt finns detg en del somtalar om, men är det mögligt? Vad menar vi med tillväxt egentligen? Handlar det om monetär tillväxt måste den minska, inte öka, eftersom den tär på jordens resurser. Hur vore det om Miljöpartiet istället vågade säga att vi faktiskt behöver ta ett steg tillbaka, inte rusa på i ekorrhjulet utan lugna ner oss lite? det vore både välbehövligt och rimligt och fränt eftersom Miljöpartiet då vore det anda parti som på allvar hade vågat säga det. Men så verkar det inte bli, istället ska Miljöpartiet bli som alla andra. Vart tog den gröna ideologin vägen. Vad säger Cogito om saken? Det vi nu får en förhandsglimt av ska presenteras imorgon. Jag hoppas man tar natten till att ändra och våga vara mer radikala än vad detta förslag ger för handen. Det är helt enkelt trist, fantasilöst och oinspirerat. Men framförallt saknas radikal grön politik!