Empatibrist!

Idag rapporteras en stor nyhet minst sagt. Isen på Arktis smälter i allt snabbare takt. Men kommentarerna som är väldigt få andas klimatkrisförnekelse rakt igenom egentligen. Vad beror det på att vi inte kan se vad som sker? När isen är borta kommer jorden att absorbera mer värme från solen vilket ökar temperaturen ytterliggare. Vi vet att det finns trösklar i naturen som vi inte bör gå över för då riskeras en acceleration vi inte kan bromsa. Är issmältningen en sådan tröskel? Ingen vet säkert. Hur vore det då med försiktighetsprincipen? Kanske borde vi människor lugna ner oss lite? Jag skriver i min bok att klimatkrisförnekare saknar empati. Det menar jag verkligen. För ingen kan väl undgå att se hur klimatförändringen drabbar människor och djur runt vår värld? Om man ser det och samtidigt inte vill att kraftfulla politiska beslut tas för att mildra effekterna, vad är man då för en slags människa?

I ekonomismens tidevarv då vi brottas med en ekonomisk kris eftersom vårt ekonomiska system nått vägs ände är det minst sagt svårt att frammana engagemang för jordens överlevnad. Men det är ju våra barn och barnbarn vi talar om! Det är de som kommer att skörda de bittra frukterna av vår handlingsförlamning och brist på empati.