Grön ekonomi – till vilken nytta?

Mötet i Rio är slut och resultatet blev en besvikelse. Ännu en gång vägrar världssamfundet se att det rådande ekonomiska paradigmet inte kommer att lösa problemen. I stället ångar man på som om ingenting har hänt, tillväxt, tillväxt, tillväxt. Men nu ska den vara grön. Jo, det är väl bättre än ingenting, hävdar den realistiske betraktaren. Men är det verkligen det? Risken finns att vi överlåter bedömningarna om vad som är bra för planeten, människorna och djuren till ekonomer. Är det bra? Nej, hävdar många NGO:s som nu kritiserar den urvattnade skrivelse som blev mötets resultat. Vi behöver istället ett starkt FN som kan tala också för det i många avseenden fattiga Syd, inte bara ekonomer från Nord som styr hållbarhetsarbetet. Jag tror vi är inne på en farlig väg. Vårt ekonomiska mantra behöver brytas och ersättas av ett holistiskt som ser samband och beroendekedjor.