Stackars George – stackars oss!

Sköldpaddan George är död, den siste av sin art. Det känns sorgligt tycker jag. Vi människor har en förmåga att inte se till helheter verkar det. Vi ser inte vidden av vårt handlande, ofta är vi onödigt kortsiktiga. Jag tror att Gud gråter när arter försvinner. Jag tror att Gud har en idé med sin Skapelse, de olika arterna skapades av en anledning. Visst inser jag också att världen utvecklas och att det kan innebära att arter försvinner men när arter försvinner på grund av människors kortsiktiga exploatering enbart för egna syften blir jag lite ledsen. Det säger något om människan som inte är positivt och jag tror att när sådant händer agerar människan utanför sin ram, sin mening, utanför Guds plan/idé. Jag tänker att vi behöver öva oss på att se sammanhang och jag tror att Försiktighetsprincipen behöver återerövras och upphöjas till norm.