Skapelsen i all sin prakt!

Jag är i Småland, mitt i Kronoberg och sommaren visar sig från sin vackraste sida. Konfirmanderna har plockat blommor och klätt stången, den är vacker. Gud skapar vackert, det kommer man inte undan. Vi människor med alla våra olikheter är vackra varelser, blommorna, vattnen, skogarna, ja det är så vackert att man inte kan låta bli att förundras. Jag tänker att detta är den stora förundringsdagen, och den stora tacksamhetsdagen. Tänk att få leva! Tänk att få vara med mitt i detta skapelseunder! I eftermiddag ska vi glida fram i kanoter mot okänt mål med våra konfirmander. Vi ska smeka vattenytan, höra fåglarna sjunga och bara vara. Det är en svår konst verkar det för oss människor: att bara vara. Jag tror vi behöver öva oss på det. Gud ger, just idag behöver du bara vara. Ta in det som ges dig, finn tacksamheten och förnöjsamheten, öva dig i att vara nöjd. det är svårt, jag vet, men försök!

På den vackraste av dagar önskar jag dig Guds rika välsignelse.