Svensk klimatpolitik – en pinsamhet?

Ja, det hävdar i alla fall miljökonsulten Magnus Nilsson idag. Han menar att Sverige riskerar att radikalt minska sitt klimatansvar genom att räkna in skog och mark i klimatmålen. Detta skulle innebära drastiskt sänkta ambitionsnivåer i svenskt klimatarbete. Vi kan fortsätta släppa ut koldioxid i stor utsträckning eftersom det växer mycket träd i Sverige. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, anser jag, liksom Nilsson. Det borde istället vara så att Sverige går i bräschen för aktivt klimatarbete. Detta kritiseras av många, varför ska Sverige göra mer än andra? Jo, för att det är bråttom och för att vi kan dra andra med oss. När målet för våra politikers politik enbart är ekonomisk tillväxt riskerar viktigare saker att få stå i skymundan. Det är inte bra.