Det behövs nya sätt att tänka ekonomi. Ett utdrag ur min kommande bok.

Vi lever i en tid då en del människor lever i överflöd men de allra flesta saknar det de behöver. Vi lever i en tid då en del människor kan kosta på sig nästan vad som helst medan andra kämpar för att få ihop till ett mål mat. Orättvisan i vår värld är slående. Måste det vara så? Ska det vara så? Ja, ibland kan jag undra eftersom så många i den rika delen av världen inte verkar bry sig ett spår om hur andra har det. Det viktigaste tycks vara att se till sig själv, att försöka förmera de tillgångar man redan har till nästan vilket pris som helst. I USA uppgår nu antalet fattiga till 49,1 miljoner människor.[1] I det vi ofta kallar världens rikaste land är klyftorna större än någonsin och det verkar som om dessa klyftor nu växer i många rika länder i världen. I de fattiga länderna har dessa klyftor funnits under lång tid.

Visst kunde man tro att människor är mer upplysta än så, än att bara se till sitt eget bästa. Men när jag ser på mig själv och ser mig omkring verkar det vara mycket svårt för många att se längre än näsan räcker. Man kunde också tänka sig att kristna som ju har läst en del i bibeln, de kristnas heliga skrift, borde kunna förstå att vi behöver ett annat sätt att organisera vår ekonomi än vad som nu är fallet. Bibeln är ju väldigt intresserad av hur vi handskas med vår ekonomi, hur vi gemensamt tar hand om varandra och denna värld som Gud har skapat. Bibeln säger till och med att kärleken till pengar är roten till allt ont![2] Ja, faktum är att om inte vi kristna tänker att vi behöver ett annorlunda ekonomiskt system kan man undra vem som ska göra det. För i vår heliga skrift, som vi säger att vi försöker hålla oss till, kan man faktiskt inte undgå att se att Gud vill ha det på ett annat sätt. Faktum är att bibeln talar mer om våra pengar och ägodelar än om något annat ämne överhuvudtaget![3]  Vi som tror på Jesus kan inte undvika hans tydlighet. När han i Nasarets synagoga börjar sin verksamhet säger han att han har kommit för att frambära ett glädjebud till de fattiga.[4] Om kyrkans evangelium inte är ett glädjebud för de fattiga, ja då är det inte Jesus evangelium.[5]

Som protestanter, eller kanske ännu hellre lutheraner, behöver vi se att vi lever i den ständiga reformationen. Kyrkan behöver ständigt reformeras, ständigt söka Guds vilja i den tid hon lever i. Kyrkan kan inte stanna upp och konstatera att hon funnit sanningen. Sanningen äger bara Gud och vi har att söka den, tolka den i varje ny tid. Det känns som om det pågår ganska lite reformation i Svenska kyrkan, väldigt lite förändras, mycket ska vara som det alltid varit. Också Svenska kyrkan har, anser jag, lämnat Luther bakom sig. Inte minst då det gäller ekonomismen som breder ut sig i vårt samhälle och i vår kyrka. Svenska kyrkan handlar på börsen, med räntor och aktier. Är det rimligt? Enligt Luther var katolska kyrkans största synd att hon gjorde religionen till en handelsvara.[6] Genom avlatshandeln blev religionen en handelsvara. Luther menade vidare att ränta och kapitalism var djävulens verk.[7] Visst kan det kännas som om religionen ekonomiserats också i Svenska kyrkan? I denna medelklasskyrka som värnar så nogsamt om sina ekonomiska resurser och vill se dem förmeras på ”marknaden” genom att handla med aktier man inte fullt ut kan kontrollera finns en risk att också vår religion blir en handelsvara, att också vi gör oss skyldiga till den synd Luther kritiserar. Också vi behöver vara vaksamma.

När vi gör teologi menar jag att det handlar om att ta reda på vad Gud håller på med och vad Gud vill. Teologi är något som görs tillsammans i en lokal kontext. Visst kan vi också göra teologi i en större kontext men om teologin skall leda till handling, vilket den bör, är det klokt att börja lokalt. I den här boken försöker jag samla tankar från teologer och andra sammanhang runt hela jorden. Det är inte en bok som kommit till i en lokal kontext. Jag hoppas att boken kan inspirera er att göra teologi där du finns, så att den kan bli lokal och användbar. Jag tror nämligen att teologi måste vara användbar. Vi kan inte hålla på med teologi för teologins skull, som en slags andlig övning. Primärt ska vi sluta med den sortens teologi eftersom vi inte har tid med den, vi behöver idag teologi som vi kan använda i vår värld, som säger något om hur världen ser ut och hur vi som kristna människor kan handla i den. Aldrig tidigare har människan och världen stått inför större utmaningar än nu. Vi riskerar att få ett klimat som havererar, en ekonomi som kraschar och allt detta för att vi inte förmått ta bibelns ord på allvar, för att vi inte förmått omvända oss till Guds plan och idé med sin värld. Vi behöver en ny kristendom, en ny kyrka och det måste gå snabbt, tiden rinner ifrån oss! Det spelar ingen roll om så hela världen tror på Jesu uppståndelse, vi måste börja omsätta denna tro i handling. Som kyrka är vi bra på att predika att det finns liv efter döden och det är väl bra men kanske är det så att världen snarare undrar om det finns liv före döden.[8]

Om nu teologi är att ta reda på vad Gud håller på med och vad Gud vill tänker jag att alla kristna är teologer. Vi söker ju tillsammans meningen med tillvaron och försöker tolka vår relation till Gud och Guds relation till oss. Då behöver man inte vara professor vid ett universitet för att göra teologi. Jag är inte professor, jag är inte ens särskilt lärd. Jag är skolpräst på en folkhögskola. Ändå både vill och vågar jag göra teologi. Det räcker med att man är intresserad av Gud. Så troligen är alla som läser denna bok teologer. Hur tänker du om hur världen ser ut idag? Vad tycker du om rådande ekonomiska system? Vill du ha det på ett annat sätt, i så fall hur? Vad tror du Gud har att säga i saken? Alla dessa frågor är viktiga och jag hoppas i denna bok kunna ge några av mina svar på dem. Jag hoppas att du som läser gör dina egna reflektioner, kritiserar det jag skriver, kommer till andra ståndpunkter än jag gör och formar din teologi som sedan måste brytas med andras. Jag menar att det är alla kristnas skyldighet att ta reda på vad man tycker i de frågor som utmanar oss som mänsklighet och hela världen. Det är dags att göra mer teologi![1] Metro, s. 12.

[2] 1 Tim. 6:10

[3] Walker, s. 4.

[4] Luk. 4: 18.

[5] Wallis, 2008, s. 139.

[6] Taylor, s. 78.

[7] Taylor, s. 74.

[8] Claiborne, s. 120.