Att sälja utsläppsrätter är att smita från ansvar.

Kan man sätta ett pris på ren luft? Nej, det kan man naturligtvis inte! Men nu är det gjort i handeln med utsläppsrätter och vår miljöminister talar med kluven tunga. Hon vill att Sverige ska sälja de utsläppsrätter vi inte utnyttjat så att andra kan släppa ut koldioxid istället. Smart va? Or not. Naturligtvis borde vi vara glada över att vi inte utnyttjat dem och se till att de förblir outnyttjade, för klimatets skull. Att Sverige ändå ökade sitt utsläpp med 11 % mellan 2009 och 2010 är ju dessutom katastrofalt. Jag håller med om en annulering och att miljöministern genast bör ge besked om det!

Svårt med märkningar som bekostas av producenter.

MSC och FOS, två märkningar för hållbart fiske kritiseras nu. Det är bra att det kontrolleras noga. Jag tror inte det är bra med system som skapas och betalas av producenterna själva. Det säger sig självt att man då riskerar att tänja på gränserna, för man vill ju göra vinst förstås. Nej, istället borde det skapas oberoende märkningar av typen Fair Trade som kan kontrollera fiskerinäringen. Sedan kunde man också hoppas på en mer restriktiv lagstiftning. Men det är kanske att hoppas på för mycket?