Kort betraktelse inför femte söndagen i påsktiden.

I morgon har vi pilgrimsmässa här på folkhögskolan kl. 19.00.

 

Kort meditation.

Att växa i tro innebär väl att mogna, att fördjupas, att söka allt närmare, allt oftare den ledning som Gud vill ge oss i våra liv. Ibland anser vi oss ha funnit sanningen, det blir klart för oss, men sedan förändras också den bilden, den känslan och så får vi söka igen. Ingen ha sett Gud står det i johannesbrevet. Så är det ju förstås. Vi kan ha anat Gud, vi kan ha sett Guds verk, det Gud gör i vår värld och i våra liv, men vi har inte hela bilden, vår bild av Gud är alltid bristfällig, alltså söker vi vidare, alltså vandrar vi vidare, så som vi vandrar idag.

Gud är kärlek heter det i texten idag. Jag tror att det är sant. Men orden blir ofta banala, kärlek är ett ord vi använder ofta, det är slitet på många sätt. Vad menar vi egentligen då vi säger att Gud är kärlek? Vi menar olika saker, tror jag. Vi behöver guds kärlek på olika sätt, för vi är olika varandra. Gud har ett märkligt sätt att tala till var och en av oss. Till en del talar han i naturen, på en sådan här vandring tycker jag verkligen man kan känna det, eller hur. Till andra talar han i tystnaden, meditationen, stillheten, till andra i lovsången eller i bönen, till några i umgänget med nära vänner, med den man älskar. Ja, Gud visar sig och tilltalar oss på olika sätt. Vad betyder det då för just mej att växa i tro? Vad behöver jag, vad söker jag, vad behöver världen, hur kan jag vara med? Många frågor. Frågorna tänker jag finns med i den mognande tron, de måste finnas där för att inte allt ska bli så tillrättalagt och fix färdigt för sådan är inte tron, tror jag, den är och den är olika i olika tider för mig, den är olika för alla oss, för att vi är olika. Vi får söka vår väg, på vårt sätt, med Gud som ledsagare. Och det finns något gemensamt, i brödet och vinet får vi möta alla kristna i hela världen, alla gör vi samma sak, fast vi är så olika. Jesus Kristus förenar oss med varandra och med hela den värld Gud har skapat.

Gud, hjälp mig växa i tro och bli ett vittne för din kärlek, amen.