Ingen religion förrän vid 13 års ålder?

Margó Ingvardsson har fått det hela rejält om bakfoten i dagens DN Debatt. Hon vill införa en 12-års regel på religion eftersom de som anklagats för andeutdrivningen i Borås friats. Kopplingen är inte solklar om man säger så. Är det samfundens fel att domstolar inte kan döma efter svensk lag?

Hon undrar om det inte finns en enda rakryggad religiös företrädare som kan säga att barn inte får kränkas i religionens namn. Jag kan säga det! Jag säger det nu! Nu är jag förvisso bara en sketen folkhögskolepräst men jag hoppás att ärkebiskopen kommer att säga det samma, jag är faktiskt övertygad om det. Djävulsutdrivning är en vidskepelse som inte har i den kristna tron att göra säger jag vidare, utan omsvep. Så var det sagt och jag tror en hel del religionsföreträdare säger detsamma. Så vad då då?

Religion får inte kränka en människas fri och rättigheter, självklart! Margó menar att trossamfunden inte tar ansvar för barnkränkningar. Jaså? Vilka samfund menar hon? Här dras alla över en kam. Det är dags för precision tack! Hon menar att barn bör fridlysas för all religiös utövning tills de är 12 år gamla. OK, så inga barndop, ingen söndagsskola, inga miniorer, juniorer med mera. Barnen får inte följa med föräldrarna på gudstjänst? Har hon blivit alldeles kollrig? Idag ska jag och barnen till Teleborgskyrkan och fira söndagsskolans 5-års jubileum med Tiger och hans vänner. Det ska bli kul, det har barnen sagt utan att jag tvingat dem.

Så slår Ingvarsson en rallarsving mot de kristna skolorna när hon ändå är igång, en av Vänsterpartiets paradgrenar. De ska avskaffas naturligtvis. En skola har visst angett sin värdegrund till att det som står i Bibeln är sant. Är det illa? Vad menar skolan med detta egentligen, vet Margó det? Jag tror också att bibeln är sann men att det är texter som måste tolkas i grupp i varje ny tid, det kanske skolan också menade? Sen utsätts barnen i skolan för morgonbön och rastandakter, huvaligen, de kan ju bli skadade för livet! Eller kan de finna sin egen tro i allt detta? Kanska anamma det som erbjuds eller söka sig egna vägar? Kanske är det lättare i ett religiöst sammanhang att faktiskt söka sina egna svar? Jag tror det. Skolan tror att Gud har en plan för alla människor och Margó tror att skolan tänker tolka åt barnen vad Gud planerat för dem. Står det på hemsidan? Det tror jag inte! Jag är övertygad om att Gud har en plan för alla människor och denna mening kan man söka sig fram till i en relation med Gud, men ingen annan kan berätta för mig vad den är, möjligen vägleda i stunder av oro och tvivel. Är det illa?

I slutet av debattartikeln förtydligar Ingvardsson sin syn på religion. Det är något som utövas barn. Hur tänker hon nu? Jag tolkar det som om Margó är religionsfientlig överhuvudtaget och anser att religionsfrihet är frihet från religion när det istället faktiskt handlar om att vara fri till religion om man vill. Jag får välja själv om jag vill vara religiös. Det får jag göra också som barn i en friskola med religiösa förtecken. Ingvardsson har sett avarterna och gör dessa till generell regel, så som vissa extrema religiösa människor beter sig så är alla religiösa människor. Man kunde hoppas på lite mer utblick av en så garvad politiker. Men har man bestämt sig för att religion är av ondå tar man till alla medel för att sätta käppar i hjulen för samfunden.

Ja, religiösa samfund skall synas och ställas till svars för kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna, liksom alla andra organisationer, föreningar och sammanslutningar. Ingen nytt med det. Men att införe en antireligionslag för alla under 12 år är minst sagt lite magstarkt.

Hur tänkte hon nu?