Jag vill veta vad mina pengar gör!

Nu visar det sig att våra högsta politiker inte har en aning om vart deras pengar placeras. I SvD listas hur det ser ut. I värsta fall vet de faktiskt vart deras pengar är och i så fall är det illa. Hur ska vi kunna få fonder som fungerar, som gör det vi vill att de ska göra? Jag har valt etiska fonder men jag måste erkänna att jag inte exakt vet var dessa placerar spararnas pengar. Det borde jag ta reda på.

Jag har tidigare hävdat att Svenska kyrkan inte bör använda sig av finansiella tjänster som de inte till 100% kan kontrollera. Detta eftersom Svenska kyrkan inte kan ha aktier i exempelvis vapenindustri eller oljeindustri, det skulle strida mot hennes bekännelse. Men hur ska jag göra som enskild kristen, om jag har pengar på fel ställe strider det ju mot min personliga övertygelse. Bibeln är dessutom så obekväm att den säger att jag inte ska samla på hög överhuvudtaget. Men lite vill man väl spara till de knapra pensionsåren?

Jag hoppas på mer genomskinlighet hos banker och fondinstitut. Jag vill ha tydlighet i hur de fonder placerar som jag har mina pengar i. Det är väl inte för mycket begärt? Men jag måste då också begära av mig själv att kontrollera och ta reda på den information som finns. Att som en del politiker bara hänskjuta detta till att det kan man inte ha koll på och att det är fondbolagen som placerar är att frånskjuta sig ansvar.