Ännu en skum vapenaffär?

Ska SAAB sälja vapen till Algeriet? Det verkar ingen veta just nu. SAAB kommenterar inte med hänvisning till sekretess. Visst är det märkligt att vi inte kan få veta? Ska det komma framförst när det är ett fullbordat faktum? Nej, låt våra vapenföretag tvingas till transparans istället, så länge den nu finns kvar. Bäst vore förstås att skrota denna omoraliska produktion överhuvudtaget.