Får man vara hur trög som helst?

Dessvärre verkar många inte ha fattat ett dyft av vad Earth Hour i morgon går ut på. Det handlar inte om att spara el, det som görs i morgon är förstås en fis i rymden i det avseendet. Det handlar om att sända en signal till våra makthavare. När 5200 städer i 135 länder släcker lyset handlar det om att säga att vi är oroliga för framtiden, att vi behöver kloka politiska och ekonomiska lösningar på klimatproblemet. När jag läser kommentarerna till SvD:s artikel blir jag lite uppgiven. Nu är det väl mest de som inget annat har att göra som skriver kommntarer där så det ska kanske tas med en  nypa salt, men ändå.

Ta ditt ansvar i morgon kväll, släck lyset!

Mina 15 ekoteologiska punkter.

Så här sammanfattar jag ekoteologin i min bok ”En annan värld är möjlig. Teologi i klimatkrisens tid.” Ordbruket 2010.

• Ekoteologi handlar om kristna kärnfrågor och får inte sjabblas bort!

• Teologi bör leda till aktiv handling.

• Ekoteologi kan hjälpa kyrkan att syssla med saker som är verkligt viktiga.

• Kristen teologi måste ta alla relationer på allvar och kritisera den teologi

som bara fokuserar på människans relation med Gud.

• Kristen teologi måste vara holistisk, det vill säga se allt i ett sammanhang

och inse att allt är sammankopplat och beroende av vart annat.

• Guds Skapelse äger integritet bara av det enkla faktum att det är av

Guds hand.

• Gud har en relation också med det som inte är människa. Skapelsen har

en relation till Gud, en dialog pågår.

• Hela världen skall frälsas, inte bara människan.

• Människans frälsning hänger samman med den övriga Skapelsens

frälsning.

• Kristus försonar världen med sig. Det nya har redan kommit, Gudsriket

har brutit in.

• Människans uppgift är att i samarbete med Gud arbeta för Gudsrikets

utbredande och fullkomnande.

• Människans gudslikhet är bara fullständig då människan står i rätt relation

till Skapelsen.

• Människan är kallad till tacksamhet, respekt och måttfullhet.

• Kristen teologi bör vara teocentrisk snarare än antropocentrisk.

• Genom Jesu offergärning har jorden räddats. Det kommer ingen ny,

men denna jord skall förvandlas. Genom rätta relationer skall jorden

bli ny, där rättfärdighet bor. Jorden skall förnyas, inte ersättas.