Betraktelse bebådelsedagen 2012.

Med lånade tankar av Carolina Johansson och Malin Lindström.

Att överlämna sig helt och fullt till Gud, vad innebär det egentligen? Maria gör det, hon säger låt det ske med mig som du har sagt. Hon ställer sitt liv och hela sitt jag till Guds förfogande. Hur gör man det? Hur våga man det? Det finns många människor genom historien som gjort detta, jag tänker på Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Moder Teresa och många, många fler förstås. Den heliga Birgittas bön lyder: ”Visa mig vägen och gör mig villig att följa den.” Människor som ställt sig till Gud förfogande, som liksom så där helhjärtat tänkt sig svara på Guds kallelse, att på djupet försöka ta reda på vad Gud vill med sina liv och sedan göra det.

Det handlar om överlåtelse, att lämna hela sig själv till Gud, allt vad vi är, all vår strävan, all vår kärlek, alla våra böner. Att säga: här är jag Gud, sänd mig här i din värld att göra din vilja. Maria är urexemplet för överlåtelsen. Hon svarar an på Guds kallelse genom ängeln, hon svarar ja. Inte lättsinnigt, inte underdånigt, hon ställer frågor, hon vill veta hur det ska gå till och hon får svar. I Maria växer Gud. En alldeles annorlunda Gud än mänskligheten dittills skådat en Gud som blir människa, en Gud som kommer oss nära. Det är Guds pedagogik kan man säga, Gud vill komma oss in på livet, inte vara distanserad, utanför sin skapelse. Gud vill vara mitt i händelsernas centrum, mitt i våra liv, nära våra känslor, våra upplevelser, får längtan och vår oro. Gud växer till i sitt människoblivande i Maria, hon får föda Gud in i världen, hon väljer att tjäna Guds syften.

Och jag tänker att det är så med oss också, vi har alla fått kallelsen att följa Gud i den här världen som han skapat. Också vi får vara medskapare och föda fram Jesus in i den här världen. Genom att vilja tjäna Guds syften träder Kristus bild fram i världen.

Det är viktigt då vi talar om överlåtelse att se vad det är Maria överlåter sig åt. Det är inte en ideologi, inte någon världslig ledare, inte ett parti eller grupp. Hon överlämnar sig åt Gud, ingen annan. Det är lätt för oss människor hatt hitta sammanhang som känns fantastiska och vi går in i dem med hull och hår och tänker att detta är sanningen, så här ska det vara att vara kristen. Som kristna kallas vi till vaksamhet och att pröva allt vi möter mot vår relation till Gud. Är detta Guds vilja att bygga denna församling så eller så, att bete sig så här eller så här? Ibland blir våra idéer om tron viktigare än tron, ibland blir talet om Gud viktigare än Gud, ibland blir ett visst sätt att vara viktigare än att följa Jesus.

När vi söker förstå vad det är Gud vill med oss i våra liv behöver vi först söka Gud. I bön, i samtal med andra i mötet med bibelns texter får vi söka vår kallelse. De ser olika ut för oss. Men grundläggande måste vara, tror jag, att söka leva mer och mer likt Kristus. Då blir kärleken till oss själva, till skapelsen, våra medmänniskor och Gud i fokus och den kärleken kan förvandla oss till att bli mer kristuslika. Trons väg är att vandra kärlekens väg, att söka det som ger liv. Jesus säger ju jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd.

Vi får, som Maria, överlåtas oss åt Gud. Gud lovar att ta oss i anspråk om vi svarar an mot Guds kallelse. Den kallelsen som det innebär att leva här och nu, att leva fram Guds kärlek i världen, att föda fram Jesus mitt i livet. Amen.

Förbön

Tack Gud för Maria, tack för att vi liksom hon får överlåta oss åt dig. Ta oss i bruk så som du vill. Hjälp oss att se vår uppgift i det kärleksarbete du vill utföra i din värld.

Gud, vi ber för vår egen tro, att den ska få växa i oss så att vi ser vår kallelse. Vi ber för vårt kapell här på SSF att det får vara en plats där kallelsen kan tydliggöras och din kärlek kan spridas. Tack för kyrkan i hela världen och för alla Marior som föder fram din son i världen.

Vi ber för den värld du gett oss. Hjälp oss att älska den så som du älskar den och bidra till arbetet för att utbreda ditt rike så att världen blir en bra plats att leva på för allt som du har skapat. Tack Gud att du hör våra böner. Amen.