Klyftorna ökar – orättfärdigt!

Klyftorna mellan rika och fattiga ökar i Sverige, ja i hela världen egentligen. I Rosengård i Malmö är det värst. Inte så konstigt då att klassbegreppet börjat användas igen. Inte så konstigt att det görs klassafaris och att ministrar flyttar sitt kontor till förorten åtminstone temporärt. Vi har tappat bort kännedomen om varandra. Jag kan knappt ens föreställa mig hur många i Rosengård har det, jag tillhör en gynnad medelklass. Veckans bibeltexter handlar om kampen mot ondskan och jag tror detta är en sådan kamp som måste föras. Jesus är ute efter att hålla samman, det vi nu ser splittrar samhället. Vi har en underklass som växer och vi har en liten överklass som blir allt rikare. Det är illa! Nog behövs en skatteöversyn i vårt land och det fort! Att arbeta för att hålla samman, för att alla ska ha möjligheter i livet är att bedriva kamp mot det onda.