Andeutdrivning?

Jag skrev för en tid sedan på denna sida om andeutdrivning på kristen grund. Jag ifrågasatte om det är möjligt och fick då en hel del intressanta kommentarer. Jag skulle gärna se en diskussion om detta i ljuset av de fall det skrivs om. Jag är naturligtvis medveten om att det finns olika sätt att göra detta på, de fall som nu rapporteras är givetvis extrema. Men min fråga kvarstår: är det en del av kristen tro att tro att det finns onda andar som kan ta sin boning i människor? Jag har aldrig i yrket stött på detta och tänker om Jesus att han bemöter tankarna om detta hos dåtidens människor med att ta bort orsaken till denna föreställning genom att föra människor in i gemenskapen igen.

Vidare tänker jag att Jesus besegrat det onda en gång för alla.

Hur ser du/ni på detta?

Occupyrörelsen är intressant!

Är det bara arbetslösa ynglingar som inte har något bättre för sig? Eller är det faktiskt en rimlig yttring av människor som fått nog av konsumismen och ekonomismen? Jag lutar åt det senare och ser dessa protester som nyttiga, kanske som en nagel i ögat eller en sten i skon. Är uthålligheten tillräcklig kan aksnek till och med något förändras, vad vet jag. Nu occuperas en ny park.