Svenskt näringsliv vill att vanligt folk ska betala!

På debattsidan skriver Svenskt näringsliv idag att LO:s lönekrav är orimliga. Det får mig att fundera över den rapport som LO nyligen kom med som berätar om de enorma skillnaderna mellan inkoster för arbetare och VD:ar. Kanske kunde Svenskt näringsliv gå ut och kräva frysta löner för VD:er? Kanske skulle då vanligt folk ha förståelse för att lönerna måste stå något tillbaka eftersom konjunkturen är som den är.

Svenskt näringsliv har inte fattat att klyftorna växer i Sverige utan hänvisar till att OECD anser att vi är ganska jämna, men det är ju i jämförelse med andra där klyftorna växt ännu mer.

Svenskt näringsliv vet hur man ska hota för att folk ska kräva mindre: gå med på lägre löner, annars kommer räntan att höjas! Hur vore det om man istället bestämde sig för en högre återinvestering i företagen och mindre aktieutdelning?