Det är ju kul med en blogg…

När man har en blogg vill man ju bli läst, det är därför jag har denna. Jag tycker det är roligt att kommentera nyheter men helst vill jag tala ekoteologi. Det gör jag så ofta jag hunnit tänka ordentlgt. Jag kommenterar olika politiska, ekonomiska och miljönyheter nästan varje dag och man vet aldrig vad som kommer att bli mest läst. Nu har det slagits rekord minsann! Men det handlade om en pyjamas…..

Nu får det vara nog med stolligheter om vapenexporten!

Hur kan man ha demokrati som bara ett av flera kriterier då man ska sälja vapen? Att svenska jobb skulle gå före vilket blir risken med socialdemokraternas Ahlins resonemang är hårresande! Nu får Ahlin berättigad kritik Ska Sverige alls sälja vapen? Naturligtvis inte! Behöver Sverige egna vapen i en egen armé? Naturligtvis inte. Vi lever 2012, inte under kalla krigets tid. Det verkar som om moderater och socialdemokrater har missat detta! Nog nu!

Får man vara hur trög som helst?

Dessvärre verkar många inte ha fattat ett dyft av vad Earth Hour i morgon går ut på. Det handlar inte om att spara el, det som görs i morgon är förstås en fis i rymden i det avseendet. Det handlar om att sända en signal till våra makthavare. När 5200 städer i 135 länder släcker lyset handlar det om att säga att vi är oroliga för framtiden, att vi behöver kloka politiska och ekonomiska lösningar på klimatproblemet. När jag läser kommentarerna till SvD:s artikel blir jag lite uppgiven. Nu är det väl mest de som inget annat har att göra som skriver kommntarer där så det ska kanske tas med en  nypa salt, men ändå.

Ta ditt ansvar i morgon kväll, släck lyset!

Mina 15 ekoteologiska punkter.

Så här sammanfattar jag ekoteologin i min bok ”En annan värld är möjlig. Teologi i klimatkrisens tid.” Ordbruket 2010.

• Ekoteologi handlar om kristna kärnfrågor och får inte sjabblas bort!

• Teologi bör leda till aktiv handling.

• Ekoteologi kan hjälpa kyrkan att syssla med saker som är verkligt viktiga.

• Kristen teologi måste ta alla relationer på allvar och kritisera den teologi

som bara fokuserar på människans relation med Gud.

• Kristen teologi måste vara holistisk, det vill säga se allt i ett sammanhang

och inse att allt är sammankopplat och beroende av vart annat.

• Guds Skapelse äger integritet bara av det enkla faktum att det är av

Guds hand.

• Gud har en relation också med det som inte är människa. Skapelsen har

en relation till Gud, en dialog pågår.

• Hela världen skall frälsas, inte bara människan.

• Människans frälsning hänger samman med den övriga Skapelsens

frälsning.

• Kristus försonar världen med sig. Det nya har redan kommit, Gudsriket

har brutit in.

• Människans uppgift är att i samarbete med Gud arbeta för Gudsrikets

utbredande och fullkomnande.

• Människans gudslikhet är bara fullständig då människan står i rätt relation

till Skapelsen.

• Människan är kallad till tacksamhet, respekt och måttfullhet.

• Kristen teologi bör vara teocentrisk snarare än antropocentrisk.

• Genom Jesu offergärning har jorden räddats. Det kommer ingen ny,

men denna jord skall förvandlas. Genom rätta relationer skall jorden

bli ny, där rättfärdighet bor. Jorden skall förnyas, inte ersättas.

När RIA frågar blir det nobben!

Lakers och Öster i Växjö vill höja sina lån från kommunen, det handlar om stora pengar, 10 respektive 14 miljoner från en nivå på tidigare 256 respektive 190 miljoner. Kanske är det en bra satsning kommunen gör, jag hoppas pengarna kan betalas tillbaka. När RIA i Växjö frågar efter 170.000 får man 70.000 av kommunen. Det är visserligen inte lån det handlar om men det handlar om pengar för att möta behov hos vårt samhälles mest behövande. Jag vet att det är olika kassor men jag har ändå svårt att förstå logiken. Är det nån som fattar?

Gör religionen dig lyckligare?

Ja, det påstås i alla fall i en amerikansk undersökning. Jag är inte så säker på det, jag tänker i alla fall att tro inte har som syfte att göra oss lyckligare. Däremot kan jag känna att jag hör samman i ett viktigt sammanhang, att jag möter likasinnade, att jag finner en mening med både världen och med mitt liv. Det är klart att sådana känslor är positiva. Men att det som vissa tror skulle handla om att jag projicerar sånt jag inte klarar av i mitt liv på något oförklarligt och därmed finner ett enkelt svar stämmer inte. Jag tror inte mitt liv är mindre komplicerat än för de som inte är troende. Jag är glad över min tro, den ger mig mening. Men att tro innebär inte att vara mindre vetande. Det brukar heta så att det är okunnigt folk som tror, jag ser det också på kommentarerna till artikeln i DN. Tröttsamt förstås. Jag har förstås alldeles för många universitetspoäng och jag vet att intelligensen inte sitter i dem men jag anser mig inte vara dum.

Att söka tro för att bli lycklig är riskabelt, man kan lätt bli besviken. Att söka tro för att det skänker mening och för att svara på en kallelse är nog mer fruktbart.

Jag blir glad av att gå i kyrkan. Jag tror inte jag skulle vara olyckligare om jag lät bli, men kanske mindre glad.