Bibeln som teater – kan det föra upp religion på agendan?

I Göteborg spelas Bibeln som teater. Jag ser fram emot att få se den i mars. Kanske kan detta göra att vi får en mer nyanserad diskussion i Sverige om religion och dess plats i människors liv? Idag handlar debatten mest om frihet från religion, inte friheten att få utöva sin religion. Den politiska debatt som rasat på kultursidorna på sistone kanske byts ut mot en mer nyanserad diskussion om religion? Föga troligt, men man kan ju hoppas!

Främlingsfientlighetens fula tryne syns allt oftare!

Främlingshatet växer i Europa. I Holland har Geert Wilders lanserat en galen hemsida. Det är bara ett av tecknen i tiden. I Ungern, Frankrike, Danmark och Sverige växer också denna typ av åsikter. Vad är det som gör att de frodas? Rädsla, tänker jag. Som kristen har jag att i alla lägen hävda människans okränkbarhet, hon är ett under, skapad i kärlek och får inte kränkas. Jesus talar ofta till oss med orden ”Var inte rädda” för han vet att det är det farligaste som finns, rädda människor. När vi blir rädda är vi kapabla till det mest bestialiska handlingar vi kan tänka oss. Vi vet det genom vad historien lärt oss, men nu upprepas alltså historien igen. Hur ser motståndsrörelsen ut denna gång?