Är sammanbrottet nära?

Har läst Tim Jacksons bok ”Välfärd utan tillväxt” fram och tillbaka sedan i höstas. det är ingen enkel bok och för en person som jag som inte är fackekonom blir det ibland klurigt med alla siffror och diagram. Men Jackson säger något viktigt. Han vill se hur vi kan skapa ett annat ekonomiskt system som inte föröder jorden.

Han menar att det i en tillväxtbaserad ekonomi behövs tillväxt för stabilitetens skull. Den kapitalistiska modellen dras av sin naturliga dynamik mot endera två tillstånd: expansion eller sammanbrott. Har kanske kapitalismen nått vägs ände? Är det sammanbrottet vi nu skådar? Hur ser alternativen ut? Ständig tillväxt är naturligtvis inte möjlig på en planet med ändliga resurser. Hur ska vi gå vidare?