Frihet är mantrat!

Den nye socialdemokratiske ledaren säger idag att vi inte kan förbjuda vinster i välfärden, då riskerar partiet att bli antifrihetligt och säga nej till valfrihet. Det vore ju katastrof! Eller? Ärdet verkligen så att alla politiker måste hylla valfriheten för att kunna sitta kvar vid makten. Hur vore det med en väl fungerande offentlig sektor istället?

Jag skulle gärna se ett samhälle som på demokratisk väg beslutar vad som är bäst för alla inte bara för ett fåtal. I ett sådant samhälle får man ibland finna sig i att allt inte blir precis som jag vill ha det. Är det inte detta som kallas demokrati? Att i alla lägen hylla valfriheten innebär att vi snart beter oss som barn som vill själv, vill bestämma själv, kan allt själv, vägrar att kompromissa och surar när det går emot. Vill vi vara barn eller vixna som tar ansvar både för oss själva och för andra?

Vilka ska valfriheten gälla? Alla eller bara de med resurser?

Just i välfärden, skolor, sjukvård, äldrevård vill jag naturligtvis ha det bästa som finns. kan det inte åstadkommas i offentlig drift? Det har blivit ett mantra att kritisera offentligt ägande och offentlig drift. Det är inte bra. Om vi tillsammans bestämmer vad som våra skattepengar skall användas till och tillsammans väljer vad som skall prioriteras tror jag vi än en gång kan skapa världens bästa skola och sjukvård. Här borde socialdemokratin leda idéutvecklingen istället för att lägga sig platt för valfrihetsivrarna.

Kanske har socialdemokraterna valt en ledare som kan vinna ett val på populism men knappast en ledare som kan leda ett parti som vill reformera Sverige.