Bensinpriset på rekordnivå – är det bra?

Ja, det är enkelt för mig att säga att det förstås är bra för miljön. Om fler minskar på sin körning släpper vi ut mindre koldioxid, åtminstone från transporter. Jag bor i en stad och har nära till jobbet och barnens skola. Jag kan välja att ta bilen eller inte. Det måste rimligen gå att hitta ett sätt för de som bor på landet att få öka sitt skatteavdrag. Hur svårt kan det vara att ändra reglerna? Man kan hävda att man själv väljer vart man bor men samtidigt vill åtminstone jag att hela Sverige ska leva. Något måste göras! Förhoppningsvis kan dock de höga priserna innebära att vi minskar det onödiga bilåkandet. Sverige ökar dock sitt koldioxidutsläpp 2011 jämfört med 2010 trots en minskning i bensinåtgång. Det brukar bli så att det vi vinner på det ena använder vi till annan konsumtion, summan av lasterna är konstant. Jag anser att den som skitar ner ska betala, det är alltså bra att vi har hög skatt på drivmedel i Sverige. Det vore bra om låt säga 25% av denna skatt avsattes till miljöåtgärder och offensiv forskning.

RIA får inte höjt bidrag av Växjö kommun – illa!

Igår tog man beslut i nämnden för arbete och välfärd. Inga extra pengar till RIA ännu i alla fall. Man skyller på att det måste finnas en verksamhetsplan. Det är väl klart attd et måste finnas och det har man också skickat in år efter år. Verksamheten har inte ändrat karaktär, bara ökat i omfång eftersom behoven växt. Nu står RIA med uppsagd personal som inte heller igår fick ett vettigt besked. Kan inte Växjö kommun garantera pengarna i avvaktan på en ny verksamhetsplan som ju verkar så viktig? Vi talar om 350.000 kronor, ganska mycket pengar förvisso och kommunen skall handskas varsamt med skattebetalarnas pengar, inget snack om saken. Men vi satsar pengar på mycket annat i den här kommunen som minst sagt kan verka mer osäkert på många sätt. Jag menar inte att det är fel av kommunen att vara offensiv och göra stora och bra satsningar för staden men samtidigt måste man kunna ta hand om de som lever på marginalen!

Profeterna skriver om detta i GT, att ett samhälle skall bedömas efter hur de tar hand om sina fattiga. Nu är det dags för Växjö kommun att på allvar visa att man vill RIA:s gästers väl! Kom igen nu!

Betraktelse över 1 Kor. 13:1-13.

Paulus text kallas kärlekens lov och läses i kyrkorna mest vid vigslar. Det är egentligen synd att den kopplas så tydligt till vigslar för det innebär att vi sällan predikar över den texten i kyrkorna. Men jag tror det är en bra idé att göra det. Paulus hyllar kärleken och han beskriver också att kärleken måste gå på djupet i våra liv, på allvar genomsyra oss. Annars är vi bara skrällande cymbaler, alltså vi pratar vitt och brett om kärleken och hur viktigt det är att vi kristna visar varandra kärlek men när det kommer till kritan är vi lika egoistiska och rädda som alla andra. Paulus är mycket tydlig. Kärlek kräver mycket av oss.

Det är inte konstigt att den här texten kommer just denna söndag som ändå är förberedelsen inför fastan. I fastan begrundar vi det oerhörda att Guds son själv, Jesus Kristus, dör och öppnar vägen för vår förlåtelse, på korset tar Jesus all vår brustenhet med sig till Gud så att vi kan bli hela. Jesus är den som tydligast visar oss vad sann kärlek är. Vi är inte Jesus, vi kan inte älska som han kan, men vi kan söka oss allt närmare den kärleken som Jesus har, vi kan sträva efter den, jag tror att det är det våra liv går ut på.

Kärlek är inget lättköpt, kärleken kräver av oss att vi mognar och blir vuxna. Och detta skriver Paulus också om i sitt brev. ”När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.” Kärlek är inte barnslig. Kärlek är inte bara den kärlek ett barn visar sina föräldrar, i de bästa fall, den villkorslösa kärleken som bara är, utan nämnvärd eftertanke. Den kärleken är fantastisk och behöver vårdas och Jesus använder ofta barnen som goda exempel på vad tro kan vara, villkorslös kärlek. Men den vuxnes kärlek, den mogna kärleken är något helt annat. Den ställer krav på uppoffring, att inte alltid gå först själv, den kräver djup självkännedom, vem är jag och hur ser min kärlek ut? Den mogna kärleken kräver mod att stå ut också i situationer som är olidliga, för kärlekens skull.

Kan det vara så att detta att mogna i sin tro innebär att mogna i kärlek, jag tror det. Den genuina kärleken till mig själv, till hela Skapelsen, till mina medmänniskor och till Gud kräver mognad och insikt.

Vi går in i fastan på onsdag, askonsdagen, men först kommer blåmåndag och fettisdagen, då det ska ätas semlor. På söndag, måndag och tisdag är det karneval, då man traditionellt äter mycket kött och fett och festar på olika sätt. Allt för att förbereda sig inför fastan som sedan kommer och varar i 40 dagar fram till påsk. Karneval betyder ju farväl till köttet, under fastan skulle man tra´ditionellt avhålla sig från olika saker, inte minst kött.

Fastan kan vara en tid för eftertanke och mognad. Kanske är det just i årets fasta som vi ska mogna i kärlek? Avstå för att andra ska få leva? Så som Jesus ju gjorde? Att bli vegetarian, åtminstone delvis, i fastan är en bra idé. Det minskar belastningen på jorden och ger fler människor möjlighet att äta sig mätta. WWJD? Han skulle bli vegetarian, helt klart! Jag vill sträva dit och tänker mig att fastan ska få bli en tid för eftertanke för mig, med mindre TV, mindre kött, mer tid till bön och helig läsning. Kanske kan det vara något för fler?

Men ännu är det förfasta, karneval och semleätning! Amen.

Är sammanbrottet nära?

Har läst Tim Jacksons bok ”Välfärd utan tillväxt” fram och tillbaka sedan i höstas. det är ingen enkel bok och för en person som jag som inte är fackekonom blir det ibland klurigt med alla siffror och diagram. Men Jackson säger något viktigt. Han vill se hur vi kan skapa ett annat ekonomiskt system som inte föröder jorden.

Han menar att det i en tillväxtbaserad ekonomi behövs tillväxt för stabilitetens skull. Den kapitalistiska modellen dras av sin naturliga dynamik mot endera två tillstånd: expansion eller sammanbrott. Har kanske kapitalismen nått vägs ände? Är det sammanbrottet vi nu skådar? Hur ser alternativen ut? Ständig tillväxt är naturligtvis inte möjlig på en planet med ändliga resurser. Hur ska vi gå vidare?

RIA i fokus idag!

Idag finns det i lokaltidningen både en insädare och en artikel om RIA. Riktigt roligt!

Insändaren är helt klart något viktigt på spåren. I Växjö satsas det nu på både det ena och det andra och det är överlag bra tror jag. Men när man satsar på idrottsarenor och evenemang är det viktigt att också komma ihåg de som drabbas av utanförskap. Där gör RIA en viktig insats. Den lilla extra kostnad som drabbar kommunen (350.000) är i sammanhanget inget att bråka om hoppas jag.

Jag hoppas fler näringsidkare kan tänka sig att skänka pengar till RIA, liksom det konditori som idag skänker halva sin dagskassa till RIA, det är ett härloigt initiativ!

Predikan vid Gospelgudstjänst 11/2 i Växjö konserthus.

Hur kan man bli troende? Jag tänker att det är det denna gudstjänst handlar om och det är det texten från Lukasevangeliet också handlar om. Det handlar om det levande Ordet, det ord som kan få fäste i mig och som kan hjälpa mig fram i mitt liv.

Jag tänker att vi alla längtar efter de där levande orden, de där orden som bara fungerar, som ger mig liv, som gör att mötet med en annan människa blir liksom så där magiskt. Visst har ni upplevt det någon gång? När det jag säger bara landar i en annan människa, när kommunikationen fungerar så där klockrent? Det är nog tyvärr ganska sällan vi upplever just det men när vi gör det är det magiskt, fantastiskt, och det vänder upp och ner på saker och ting. Ofta kan sådana möten, sådana underbart lyckade möten förändra ganska mycket i våra liv. Vi lär oss av dem och vi kanske väljer en annan riktning i våra liv.

Det är det de levande orden handlar om. I evangeliet fick vi vet att Guds ord, det som är det levande ordet, kan landa i oss på olika sätt. Ofta är det nog så att de bara går förbi, de landar på vägkanten eller på berget och bara dör ut, utan att få fäste. Vi förklarar bort orden med att de bara är vidskepelse eller ovetenskapliga, något vissa tror på men inte jag minsann för jag kan tänka själv!

Men Ordet med stort O behöver tas emot och ibland kan jag det, det drabbar mej och jag känner att det lever och håller i mitt liv. Men så är det ju det vanliga livet som ska levas också med jobb, pengar, räkningar och allt vad det nu är, så växer tistlarna upp, allt det som bekymrar mig och som stjäl min tid och så där också det ordet som ändå faktiskt levde en stund i mig, det dör bort, försvinner i mängden av alla andra ord som jag har att ta ställning till varje dag.

Att bli troende, är det svårt? Mmm, jag tänker att det kanske ändå inte är det. Det handlar om min inställning och mitt sökande. Vill jag lyssna till ordet? Är jag beredd att ta emot det? Befinner jag mig i en sådan sinnesstämning som gör att ordet kan landa i mig? Jag tänker att gospelsång är ett sådant sätt att sätta sig på den plats där man blir mottaglig.

Hur kan jag mota alla dessa himlens fåglar som vill äta upp orden? Hur kan jag söka i ett tillstånd där inget annat får störa?

Jag tror att det handlar om att söka svar på dessa frågor, och det ser olika ut för oss alla. När vi hittat svaren, förhoppningsvis med hjälp av andra, kan vi börja lyssna på riktigt. Lyssna på Jesus.

För ordet är ju Jesus faktiskt. Det är inte en massa torra meningar i en boksamling som kallas Bibeln, inte bara. I Bibeln finns levande ord och de är levande för att de handlar om livets Gud, om Jesus Kristus som vill vara en del av våra liv, ständigt. Johannes skriver om detta i sitt evangelium: ”I Ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Allt i kristen tro handlar om det levande Ordet, om Jesus Kristus som är din bror och vän. Jesus som vill möta dig ansikte mot ansikte för att säga till dig: Var inte rädd! Det är faktiskt det Jesus säger till oss oftast: Var inte rädd! Du är en viktig människa, skapad till min avbild. Sträck på dig, våga leva fullt ut. Ta var på ditt liv och lev det till andras tjänst och Gud till ära!

Guds ord, Guds son, Jesus Kristus är din ledsagare och vän. Om du vill. Om du vill ta ordet till dig och begrunda det i ditt hjärta, såsom Maria gjorde en gång.

Levande ord dömer inte, förminskar mig inte. Levande ord låter mig växa, bygger broar till en okänd morgondag, vill mig Guds kärlek. Levande ord ger mig liv och energi! Det är levande ord! Tänk om vi oftare kunde tala de levande orden till varandra. Tänk om vi oftare kunde lämna rädslan bakom oss och tala de levande orden till varandra. De ord som upprättar, de ord som ger mer liv, de ord som befriar snarare än låser in.

Gud, hjälp oss alla att befrias till att kunna dela de levande orden med varandra. Led oss med ditt levande ord i våra liv så att vi vågar leva fullt ut såsom du vill att vi ska leva. Hjälp oss att med ditt ord befria oss själva och varandra så att din mänsklighet blir alltmer lik dig. Amen!