Är sammanbrottet nära?

Har läst Tim Jacksons bok ”Välfärd utan tillväxt” fram och tillbaka sedan i höstas. det är ingen enkel bok och för en person som jag som inte är fackekonom blir det ibland klurigt med alla siffror och diagram. Men Jackson säger något viktigt. Han vill se hur vi kan skapa ett annat ekonomiskt system som inte föröder jorden.

Han menar att det i en tillväxtbaserad ekonomi behövs tillväxt för stabilitetens skull. Den kapitalistiska modellen dras av sin naturliga dynamik mot endera två tillstånd: expansion eller sammanbrott. Har kanske kapitalismen nått vägs ände? Är det sammanbrottet vi nu skådar? Hur ser alternativen ut? Ständig tillväxt är naturligtvis inte möjlig på en planet med ändliga resurser. Hur ska vi gå vidare?

RIA i fokus idag!

Idag finns det i lokaltidningen både en insädare och en artikel om RIA. Riktigt roligt!

Insändaren är helt klart något viktigt på spåren. I Växjö satsas det nu på både det ena och det andra och det är överlag bra tror jag. Men när man satsar på idrottsarenor och evenemang är det viktigt att också komma ihåg de som drabbas av utanförskap. Där gör RIA en viktig insats. Den lilla extra kostnad som drabbar kommunen (350.000) är i sammanhanget inget att bråka om hoppas jag.

Jag hoppas fler näringsidkare kan tänka sig att skänka pengar till RIA, liksom det konditori som idag skänker halva sin dagskassa till RIA, det är ett härloigt initiativ!

Predikan vid Gospelgudstjänst 11/2 i Växjö konserthus.

Hur kan man bli troende? Jag tänker att det är det denna gudstjänst handlar om och det är det texten från Lukasevangeliet också handlar om. Det handlar om det levande Ordet, det ord som kan få fäste i mig och som kan hjälpa mig fram i mitt liv.

Jag tänker att vi alla längtar efter de där levande orden, de där orden som bara fungerar, som ger mig liv, som gör att mötet med en annan människa blir liksom så där magiskt. Visst har ni upplevt det någon gång? När det jag säger bara landar i en annan människa, när kommunikationen fungerar så där klockrent? Det är nog tyvärr ganska sällan vi upplever just det men när vi gör det är det magiskt, fantastiskt, och det vänder upp och ner på saker och ting. Ofta kan sådana möten, sådana underbart lyckade möten förändra ganska mycket i våra liv. Vi lär oss av dem och vi kanske väljer en annan riktning i våra liv.

Det är det de levande orden handlar om. I evangeliet fick vi vet att Guds ord, det som är det levande ordet, kan landa i oss på olika sätt. Ofta är det nog så att de bara går förbi, de landar på vägkanten eller på berget och bara dör ut, utan att få fäste. Vi förklarar bort orden med att de bara är vidskepelse eller ovetenskapliga, något vissa tror på men inte jag minsann för jag kan tänka själv!

Men Ordet med stort O behöver tas emot och ibland kan jag det, det drabbar mej och jag känner att det lever och håller i mitt liv. Men så är det ju det vanliga livet som ska levas också med jobb, pengar, räkningar och allt vad det nu är, så växer tistlarna upp, allt det som bekymrar mig och som stjäl min tid och så där också det ordet som ändå faktiskt levde en stund i mig, det dör bort, försvinner i mängden av alla andra ord som jag har att ta ställning till varje dag.

Att bli troende, är det svårt? Mmm, jag tänker att det kanske ändå inte är det. Det handlar om min inställning och mitt sökande. Vill jag lyssna till ordet? Är jag beredd att ta emot det? Befinner jag mig i en sådan sinnesstämning som gör att ordet kan landa i mig? Jag tänker att gospelsång är ett sådant sätt att sätta sig på den plats där man blir mottaglig.

Hur kan jag mota alla dessa himlens fåglar som vill äta upp orden? Hur kan jag söka i ett tillstånd där inget annat får störa?

Jag tror att det handlar om att söka svar på dessa frågor, och det ser olika ut för oss alla. När vi hittat svaren, förhoppningsvis med hjälp av andra, kan vi börja lyssna på riktigt. Lyssna på Jesus.

För ordet är ju Jesus faktiskt. Det är inte en massa torra meningar i en boksamling som kallas Bibeln, inte bara. I Bibeln finns levande ord och de är levande för att de handlar om livets Gud, om Jesus Kristus som vill vara en del av våra liv, ständigt. Johannes skriver om detta i sitt evangelium: ”I Ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Allt i kristen tro handlar om det levande Ordet, om Jesus Kristus som är din bror och vän. Jesus som vill möta dig ansikte mot ansikte för att säga till dig: Var inte rädd! Det är faktiskt det Jesus säger till oss oftast: Var inte rädd! Du är en viktig människa, skapad till min avbild. Sträck på dig, våga leva fullt ut. Ta var på ditt liv och lev det till andras tjänst och Gud till ära!

Guds ord, Guds son, Jesus Kristus är din ledsagare och vän. Om du vill. Om du vill ta ordet till dig och begrunda det i ditt hjärta, såsom Maria gjorde en gång.

Levande ord dömer inte, förminskar mig inte. Levande ord låter mig växa, bygger broar till en okänd morgondag, vill mig Guds kärlek. Levande ord ger mig liv och energi! Det är levande ord! Tänk om vi oftare kunde tala de levande orden till varandra. Tänk om vi oftare kunde lämna rädslan bakom oss och tala de levande orden till varandra. De ord som upprättar, de ord som ger mer liv, de ord som befriar snarare än låser in.

Gud, hjälp oss alla att befrias till att kunna dela de levande orden med varandra. Led oss med ditt levande ord i våra liv så att vi vågar leva fullt ut såsom du vill att vi ska leva. Hjälp oss att med ditt ord befria oss själva och varandra så att din mänsklighet blir alltmer lik dig. Amen!

Andeutdrivning på kristen grund?

DN skriver om en flicka som utsatts för bland annat andeutdrivning. Artikeln andas okunskap förstås. Det är som det brukar då DN skriver om religiösa ting. KAn man driva ut andar på kristen grund? Nej säger jag. Är det pastorer eller präster det talas om? Om det är präster i Svenska kyrkan blir jag orolig, men det verkar ändå inte vara fallet. Jag tänker att Jesus gör upp med tankarna om onda andar en gång för alla, det onda är besegrat. Hur tänker dessa pastorer egentligen?

Lyckad konsert i kväll!

I kväll anordnade RIA:s vänner i Växjö en stödkonsert och det blev riktigt bra! Kul att se att många bryr sig! Stort tack till alla musiker som medverkade och stort tack till alla som kom och delade med sig av tid och pengar. Vi var 120 personer och det blev 8880 kronor i kollekten. Det känns bra.

Flygresor måste beskattas!

Jag tror inte på att flygresor skall förbjudas. Men jag tror på lika spelregler mellan olika transportsätt. Idag är flyg helt undantaget från både koldioxidskatt och moms. Helt vansinnigt då vi vet att flyresorna ökar rejält och blir en allt större källa till koldioxidutsläpp med klimatförändring som följd. I den spännande artikeln idag visas att svenskarnas flygresor ökat med 11,6% på bara ett år! Det visar sig att bara V och Mp vill införa skatt på inrikesflyg.

När ska vi få se riktig hållbarhetspolitik från våra folkvalda?

Frihet är mantrat!

Den nye socialdemokratiske ledaren säger idag att vi inte kan förbjuda vinster i välfärden, då riskerar partiet att bli antifrihetligt och säga nej till valfrihet. Det vore ju katastrof! Eller? Ärdet verkligen så att alla politiker måste hylla valfriheten för att kunna sitta kvar vid makten. Hur vore det med en väl fungerande offentlig sektor istället?

Jag skulle gärna se ett samhälle som på demokratisk väg beslutar vad som är bäst för alla inte bara för ett fåtal. I ett sådant samhälle får man ibland finna sig i att allt inte blir precis som jag vill ha det. Är det inte detta som kallas demokrati? Att i alla lägen hylla valfriheten innebär att vi snart beter oss som barn som vill själv, vill bestämma själv, kan allt själv, vägrar att kompromissa och surar när det går emot. Vill vi vara barn eller vixna som tar ansvar både för oss själva och för andra?

Vilka ska valfriheten gälla? Alla eller bara de med resurser?

Just i välfärden, skolor, sjukvård, äldrevård vill jag naturligtvis ha det bästa som finns. kan det inte åstadkommas i offentlig drift? Det har blivit ett mantra att kritisera offentligt ägande och offentlig drift. Det är inte bra. Om vi tillsammans bestämmer vad som våra skattepengar skall användas till och tillsammans väljer vad som skall prioriteras tror jag vi än en gång kan skapa världens bästa skola och sjukvård. Här borde socialdemokratin leda idéutvecklingen istället för att lägga sig platt för valfrihetsivrarna.

Kanske har socialdemokraterna valt en ledare som kan vinna ett val på populism men knappast en ledare som kan leda ett parti som vill reformera Sverige.