Förintelsens minnesdag – värd att minnas!

Idag 1945 befrias Auschwitz och det behöver vi minnas och lära av. Inte minst i en tid då nazismen och rashatet växer igen och antisemiterna visar ännu en gång sitt fula tryne. Jag som arbetar på en folkhögskola skulle önska att vi idag diskuterade detta i alla våra klasser mend et gör vi inte. Jag vet faktiskt inte varför och själv har jag inte drivit frågan. Däremot hoppas jag på ett skolprojekt här till hösten kring Åsbrinks bok, vi får se hur det blir.

Hur kan man idag 2012 hävda etninsk rensning? Kan vi inte se att vi alla är människor? I dagens SvD finns en skrämmande artikel om en man som trots kunskap inte kan se detta. Det är märkligt. Men denna typ av idéer vinner nu mark i Europa och också i vårt eget land. Främlingsfientliga partier växer upp som svampar ur jorden. Hur är det möjligt?

I morse hade vi morgonbön och Olle läste ur Bonhoeffers psalm ”Av goda maketer underbart bevarad” som han skrev på nyåret 1944. En tydlig motståndare mot nazismen fick han ge sitt liv för det han trodde på. Bonhoeffer menar att vi alltid måste förhålla oss fria, den odelade lydnaden till Gud innebär att jag innerst inne är fri också från det som trycker på utifrån. Med den friheten kan jag också inse när jag måste göra motstånd.

Jag tror vi behöver lära oss att alltid välja livet, alltid behålla vår inre frihet så att den inte fläckas av ideologier eller tro som förminskar livet. Som kristen har jag att förmera livet och kärleken från Gud, inte förminska den.