Anna Sophia Bonde är ute och snurrar!

I dagens Kyrkans tidning finns en märklig krönika eller vad det nu är. Här kommer mitt svar:

Oj, oj, oj. Vad menar Bonde egentligen? Hon efterfrågar en förmåga att hålla alla bollar i luften eller? Fast egentligen menas att det finns bollar som är viktigare och mer sanna än andra, alltså precis samma sak hon anklagar vänsterkyrkan för. Hon förespråkar Medvandrarna, en del av LINC, som menar att GT och NT är den enda instruktionen till ett rätt liv som behövs. Hmm. Så kvinnor är orena en vecka efter barnafödsel, fast två veckor om det är en tjej förstås? Självklart tolkar vi bibeln och självklart tar vi avstånd från en del. Jesus kommer med ett nytt förbund, eller hur? Vad tar Bonde avstånd ifrån? Den röda doften finns i biskoparnas dopbrev när trosbekännelsen är en protestsång. Är Bonde nöjd med världens ordning? Söker inte Bonde Guds rike? Innebär inte Guds rike befrielse? Och vilka är då de sexuella synderna? Kan vi få en lista tack? Är inte kristendomen osunt intresserad av våra sovrum?

Jag tror att Gud är med mej också då jag vandrar fel. Det tror inte Bonde, hon anser att Gud lämnar mig när jag behöver Gud som mest. Jag som trodde att Gud ville befria mig! Både jorden och himlen är viktiga. Så klart! Men kyrkan har varit alltför upptagen med himlen, evigheten och privatmoralen och för lite intresserad av livet här och nu. Därför har tro och teologi blivit irrelevant för alltför många. Det är en synd, det är att missa målet!

Kyrkan ska maximera vinster, tycker en del.

Läser Kyrkans tidning idag och förundras. På ett helt uppslag talas om de gemensamma etiska placeringsregler som nu alla stift tagit. Det anses vara fantastiskt. Men av vilken anledning anses det vara fantastiskt? För att vi äntligen följer bibelns bud om hur vi ska använda våra pengar? För att vi tar Jesus radikalitet som exempel för vår pengaanvändning? Nej, inte alls dessvärre. Anledningen till att man gör detta är att tjäna ännu mer pengar, eller som detv sägs i artikeln, vi kommer att spara pengar på att kunna göra större upphandlingar. Vi ska bli mer kostnadseffektiva. Jag ser inget fel i att bli mer kostnadseffektiv (exakt vad det innebär kan man diskutera förstås) i sig men att det är den fantastiska framgången med gemensamma etiska placeringsregler verkar konstigt. Borde inte glädjen istället finnas för att vi nu kan påverka världen ännu mer i en bättre riktning? Fast frågan är om man vill det. Exempelvis ska man placera pengar i företag som pumpar upp fossilgas, varför då? Har man inte gjort sin klimatläxa? Anders Thorendal som är Svenska kyrkans finanschef tror inte att vi i framtiden kommer att kunna undvika aktier i företag med tveksamma verksamheter bara för att vi har en gemensam policy. Nähä, så ska vi då verkligen ha aktier? naturligtvis inte! Ska Svenska kyrkan vara med på börsen skall det ske med garantier. Allt annat är att inte följa bibelns påbud om vårt ansvar för hur vi hanterar våra pengar. Vi får dessutom placera pengar i alkohol och spel om dessa företag är ansvarsfulla. Jahaja, det verkar enkelt att avgöra. Spelberoende är en sjuka som växer lavinartat i samhället. Ska Svenska kyrkan vara med i det spelet? Nixpix förstås! Vi ska dessutom investera i kärnkraft. Nu får det väl ändå vara nog! Hoppas biskopar och kyrkomöte tar sitt ansvar snart. Men hittills har det lyst med sin frånvaro.