Dags för transaktionsskatt!

Nu stödjer även Spanien en transaktionsskatt, inte en dag för tidigt! Jag tror det skulle vara bra med en sådan skatt och gärna att den är kännbar. Dessa pengar bör användas till något vettigt exempelvis till att avskriva fattiga länders lån eller att överföra god grön teknik till utvecklingsländer. Hoppas den kan komma till stånd snart och att de länder som stödjer den vågar gå före trots att exempelvis USA inte vågar gå med.

Bildt klarar inte två saker samtidigt!

Bildt vill inte att vi ska erkänna Palestina som stat eller höja dess status i FN. Anledningen är att vi ger stöd åt att parterna ska mötas. Hmm, kan man inte göra båda sakerna? Kunde det inte som Centern vill vara klokt att det är två stater som möts, blir det inte mer jämställt då?

Jag tror på en tvåstatslösning och jag tror vi väntat länge nog med att erkänna Palestina. Om de får status som stat kan de också förhandla som stat, på lika villkor som Israel, jag tror det skulle vara bra för bägge parterna.