Cradle to cradle är spännande!

Äntligen kommer ett spännande initiativ för att minska utsläppen från får konsumtion.

Crade to cradle är intressant eftersom det försöker ta ett livscykelansvar på produkterna som tillverkas. Kunde vi få företag som tar hand om sin produkt från vagga till grav vore det fantastiskt! En produktion som inte tillför nya råvaror och var energiåtgång tas från förnyelsebara källor. I Holland verkar man ha kommit längst men det är på G i Sverige också. Nu gäller bara att certifieringen lättas på, vi har inte råd att ha halvhemliga system, det är bråttom nu!

Att detta skulle innebära att vi kan konsumera som tidigare är inte sant dock. Vi måste också minska vår konsumtion och lägga över den på klimatsmarta tjänster i stället. Kan vi dessutom få till ett system där vi hyr de flesta prylarna den tid vi behöver dem börjar vi närma oss något bra tror jag. Konsumismen som religion måste brytas pronto!