Vad är religion, eller varför ska religion förlöjligas?

Några som uppenbarligen vill få sig ett garv har registrerat ett nytt trossamfund. Det handlar om att ladda ner saker från internet. Hela saken kan man förstås skratta åt och lägga åt sidan. Eller kan man fundera över vad det är som gör att en del vill förlöjliga religion. Är det rädsla? Är det att man kommit så långt från religion att man inte vet vad det är? Den religiösa analfabetismen är utbredd i vårt land. Jag gillar religion, jag är kristen och glad över det.

Jag kan ibland bli bekymrad över att ingenting finns som är riktigt viktigt för människor. Allt kan relativiseras, allt kan skrattas åt. Vad är då viktigt i raljansens tid?

Läser spännande böcker!

Jag sitter och skriver och det är kul! Samtidigt läser jag in mig på en del böcker och idag har jag bland annat läst Anders Wijkman och Johan Rockströms Den stora förnekelsen.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173290424

Det är en bra bok och mycket fakta finns det att hämta. Dessvärre sitter Wijkman tydligt fast i vårt rådande ekonomiska system anser jag även om det finns en del ansatser att ifrågasätta och det gillas.

Ekonomi och klimatkrisen

Jag skriver en bok om ekonomi och teologi och här kommer en liten text som jag skrivit idag.

Som jag tidigare nämnt är jag övertygad om att orsaken till att vi hamnat i en klimatkris är att vi har ett tillväxtdrivet marknadssystem. Det finns alltså ekonomiska orsaker till att vi befinner oss i det utsatta läge vi gör just nu. Om klimatkrisen och dess konsekvenser skrev jag ganska mycket i min förra bok. Därför går jag inte på djupet med klimatfrågan i denna bok men jag tror att några fakta kan vara på sin plats.

Vi vet att klimatförändringen primärt beror på människans förbränning av olja och kol och att detta skett sedan industrialiseringen. Vi har hamnat i en situation där jordens medeltemperatur stiger vilket får förödande effekter på ekosystemen. Vi ser hur havsytan stiger, isar smälter och glaciärer försvinner. Detta kommer att få konsekvenser för människor som lever kustnära och för vattenförsörjningen. Dessutom minskar det livsutrymmet för många andra varelser. Politikerna i världen har bestämt sig för att vi inte får öka jordens medeltemperatur med mer än 2 grader Celsius. Samtidigt tar inte nationerna ansvar för att vi verkligen skall nå detta mål. IPCC som är FN:s klimatpanel visade i sin fjärde utvärdering att även en minskning av koldioxidutsläppen med hälften till 2050 ger en 50 procents risk för att medeltemperaturen på jorden kommer att öka med mer än 2 grader. IPCC menar att minskningen måste vara minst 80%. Beslut som skulle göra att vi kan nå dit lyser med sin frånvaro dessvärre. Fiaskot i Köpenhamn på COP 15 har avlösts av fler misslyckade klimatförhandlingar. Det tar för lång tid! Det vi nu istället för en minskning av koldioxidutsläppen ser är en ökning. Mellan 2006 och 2010 ökade utsläppen med 3 procent om året. Det ser alltså inte särskilt bra ut. Om vi tar issmältningen i beaktande ser vi att Arktis smälter i en allt snabbare takt. Om Arktis is försvinner kommer det att ge en klimateffekt som ökar temperaturen med lika mycket, 1 grad, som mänsklighetens hittills samlade koldioxidutsläpp. Vi ser alltså att vi har stora och komplexa system att göra med. Det går trögt att förändra klimatet, men det går lika trögt att plocka bort effekterna av de koldioxidutsläpp vi människor gjort oss skyldiga till. Försiktighetsprincipen borde alltså vägleda oss mer än vad den gör. Det verkar som om vi människor försöker förhandla med klimatet men klimatet är inte möjligt att förhandla med, det är. Det finns idéer om att vi har tid på oss, att klimatproblemet kan lösas med ny teknik. Detta är inte sant. Dels har vi väldigt kort tid på oss, dels räcker det inte med teknik, det måste finnas vilja också, Vilja att ställa om våra liv. Vem skulle sätta sig i ett flygplan som till 50 procent riskerar att krascha? Ingen förstås. Men med klimatet kan vi utan vidare ta en sådan risk verkar det. 2 grader anses idag vara en farlig nivå, helst vill vi inte hamna där och problemet blir större eftersom vi inte exakt kan veta vad som händer vid en medeltemperaturökning på 2 grader. Kommer det då snabba förändringar som vi inte kunnat förutse? Når vi fram till tröskeleffekter som riskerar att påskynda temperaturökningen ytterligare? Kommer Amazonas att brinna upp? Ingen vet.

Klimatproblemet är mångfacetterat och påverkar många av jordens ekologiska funktioner. Många av dessa kan vi inte i dag överblicka men vi ser redan hur vädret på sina håll blir mer och mer extremt vilket innebär stormar och som följd lidande för människor och natur, de ekonomiska förlusterna är förstås också stora. Vattenflöden stiger där de inte ska stiga och sjunker där de inte ska sjunka. Riskerna då vattentillgången inte kan förutses är förstås minskade skördar i en värld med fler människor, den ekvationen går inte riktigt ihop.