Underklassafari – kan de va nåt?

Nja, knappast va? Nu finns det ju en rejält stor skillnad i att göra en underklassafari och en överklassafari. Det handlar om status och makt anser jag. Jag använder mig ofta av ord som utanförställd och fattiggjord för att belysa att det inte är en naturlag att det ska finnas fattiga människor eller människor som står utanför samhället på grund av ekonomi, arbetslöshet, missbruk eller vad det nu kan vara. Många lågavlönade har inte frihet i den bemärkelsen som jag exempelvis (som tillhör högavlönad medelklass) eller som de som bor på Solsidan har. Att kunna välja var man bor är ett privilegium. När man då mot sin vilja hamnat i underklassområden och dessutom ska raljeras med av en KD representant måste kännas surt.

Det kanske inte är en överraskning att idén om underklassafari kommer just från KD, eller förlåt, en person på KD, verksamhetschef dessutom? Vi har en minoritet vid makten som gärna vill sudda ut klassbegreppet. Varför då kan man fråga sig? Kanske för att slippa människor som i grupp vill något annat än fri marknadskapitalism, avregleringar, privatiseringar och hyllande av den privata äganderätten? Så kan det nog vara, tror jag.

Märkligt utspel är det och märkligt att jämföra det med överklassafariidén. Det är liskom inte samma sak.

Religionsfrihet är så svårt!

Hur ska man tänka om allas rätt att utöva sin religion? Jésus Alcála debatterar. Han använder bland annat orden ”att pracka på”. Detta verkar vara ett nyckelbegrepp i dagens religionsdiskussion. Vi ska aldrig pracka på någon en religion. Jag undrar vad det betyder egentligen. Linnea Jacobsson talar om något liknande i den intervju som gjorts med henne om hennes tro. Hon menar att många som förvånades av att hon var troende trodde att detta hade prackats på henne. Det verkar vara så i vårt samhälle att många anser att religion är något som prackas på, inte något som väljs av individer av väl grundade skäl. Linnea menar att hon valt att tro. Jag menar också att jag väljer att tro, jag kan inget annat. Gud är för mig ytterst levande i mitt liv. Får jag då aldrig tala om detta? Ska jag i offentligheten hålla tyst om detta i rädsla för att ”pracka på” någon något de inte vill ha? Jag vädrar ju mina politiska åsikter fritt och det är jag ju inte precis ensam om. Varför kan jag inte få tala om min tro utan att detta anses vara provocerande?

När det gäller heltäckande släja har jag inget svar. Jag kan förstå att det sätter hinder i vissa sammanhang. Jag kan se att det för många är ett uttryck för en märklig människor och framförallt kvinnosyn. Jag skulle gärna slippa slöjor. Men det är svårt för samtidigt vill jag att människor ska få uttrycka sin tro i både ord och handling och hur de klär sig. Jag vill inte föbjuda folk att bära kors runt halsen eller en kippa på huvudet. Men det är klart att det ena skiljer sig från det andra. Jag tycker frågan är svår. Vad tycker du?

Snart dags för stödkonsert för RIA!

På fredag den 3/2 kl. 19.00 har vi stödkonsert till förmån för RIA i Växjö.

Det ska bli spännande och vi är många som hoppas att vi ska fylla kyrkan. Hoppas du kommer också. Idag har jag sänt en insändare till Smp där vi frågar hur kommunen tänker och varför Svenska kyrkan i Växjö inte kan tänka att rejält öka sitt anslag till RIA i Växjö. Ska bli spännande att se när den kommer in och om vi får några rektioner på den.

På fredag kommer föreståndaren Harald Thuresson att tala och vi får lyssna till skön musik. Kom dit vet jag!

Förintelsens minnesdag – värd att minnas!

Idag 1945 befrias Auschwitz och det behöver vi minnas och lära av. Inte minst i en tid då nazismen och rashatet växer igen och antisemiterna visar ännu en gång sitt fula tryne. Jag som arbetar på en folkhögskola skulle önska att vi idag diskuterade detta i alla våra klasser mend et gör vi inte. Jag vet faktiskt inte varför och själv har jag inte drivit frågan. Däremot hoppas jag på ett skolprojekt här till hösten kring Åsbrinks bok, vi får se hur det blir.

Hur kan man idag 2012 hävda etninsk rensning? Kan vi inte se att vi alla är människor? I dagens SvD finns en skrämmande artikel om en man som trots kunskap inte kan se detta. Det är märkligt. Men denna typ av idéer vinner nu mark i Europa och också i vårt eget land. Främlingsfientliga partier växer upp som svampar ur jorden. Hur är det möjligt?

I morse hade vi morgonbön och Olle läste ur Bonhoeffers psalm ”Av goda maketer underbart bevarad” som han skrev på nyåret 1944. En tydlig motståndare mot nazismen fick han ge sitt liv för det han trodde på. Bonhoeffer menar att vi alltid måste förhålla oss fria, den odelade lydnaden till Gud innebär att jag innerst inne är fri också från det som trycker på utifrån. Med den friheten kan jag också inse när jag måste göra motstånd.

Jag tror vi behöver lära oss att alltid välja livet, alltid behålla vår inre frihet så att den inte fläckas av ideologier eller tro som förminskar livet. Som kristen har jag att förmera livet och kärleken från Gud, inte förminska den.

Anna Sophia Bonde är ute och snurrar!

I dagens Kyrkans tidning finns en märklig krönika eller vad det nu är. Här kommer mitt svar:

Oj, oj, oj. Vad menar Bonde egentligen? Hon efterfrågar en förmåga att hålla alla bollar i luften eller? Fast egentligen menas att det finns bollar som är viktigare och mer sanna än andra, alltså precis samma sak hon anklagar vänsterkyrkan för. Hon förespråkar Medvandrarna, en del av LINC, som menar att GT och NT är den enda instruktionen till ett rätt liv som behövs. Hmm. Så kvinnor är orena en vecka efter barnafödsel, fast två veckor om det är en tjej förstås? Självklart tolkar vi bibeln och självklart tar vi avstånd från en del. Jesus kommer med ett nytt förbund, eller hur? Vad tar Bonde avstånd ifrån? Den röda doften finns i biskoparnas dopbrev när trosbekännelsen är en protestsång. Är Bonde nöjd med världens ordning? Söker inte Bonde Guds rike? Innebär inte Guds rike befrielse? Och vilka är då de sexuella synderna? Kan vi få en lista tack? Är inte kristendomen osunt intresserad av våra sovrum?

Jag tror att Gud är med mej också då jag vandrar fel. Det tror inte Bonde, hon anser att Gud lämnar mig när jag behöver Gud som mest. Jag som trodde att Gud ville befria mig! Både jorden och himlen är viktiga. Så klart! Men kyrkan har varit alltför upptagen med himlen, evigheten och privatmoralen och för lite intresserad av livet här och nu. Därför har tro och teologi blivit irrelevant för alltför många. Det är en synd, det är att missa målet!

Kyrkan ska maximera vinster, tycker en del.

Läser Kyrkans tidning idag och förundras. På ett helt uppslag talas om de gemensamma etiska placeringsregler som nu alla stift tagit. Det anses vara fantastiskt. Men av vilken anledning anses det vara fantastiskt? För att vi äntligen följer bibelns bud om hur vi ska använda våra pengar? För att vi tar Jesus radikalitet som exempel för vår pengaanvändning? Nej, inte alls dessvärre. Anledningen till att man gör detta är att tjäna ännu mer pengar, eller som detv sägs i artikeln, vi kommer att spara pengar på att kunna göra större upphandlingar. Vi ska bli mer kostnadseffektiva. Jag ser inget fel i att bli mer kostnadseffektiv (exakt vad det innebär kan man diskutera förstås) i sig men att det är den fantastiska framgången med gemensamma etiska placeringsregler verkar konstigt. Borde inte glädjen istället finnas för att vi nu kan påverka världen ännu mer i en bättre riktning? Fast frågan är om man vill det. Exempelvis ska man placera pengar i företag som pumpar upp fossilgas, varför då? Har man inte gjort sin klimatläxa? Anders Thorendal som är Svenska kyrkans finanschef tror inte att vi i framtiden kommer att kunna undvika aktier i företag med tveksamma verksamheter bara för att vi har en gemensam policy. Nähä, så ska vi då verkligen ha aktier? naturligtvis inte! Ska Svenska kyrkan vara med på börsen skall det ske med garantier. Allt annat är att inte följa bibelns påbud om vårt ansvar för hur vi hanterar våra pengar. Vi får dessutom placera pengar i alkohol och spel om dessa företag är ansvarsfulla. Jahaja, det verkar enkelt att avgöra. Spelberoende är en sjuka som växer lavinartat i samhället. Ska Svenska kyrkan vara med i det spelet? Nixpix förstås! Vi ska dessutom investera i kärnkraft. Nu får det väl ändå vara nog! Hoppas biskopar och kyrkomöte tar sitt ansvar snart. Men hittills har det lyst med sin frånvaro.

Tobinskatt, ja, tack!

Varför vill Sverige inte införa en transaktionsskatt? Jag tror det skulle vara mycket bra att något bromsa takten på finansiella transaktioner. Vi talar om en mycket blygsam skatt men eftersom den hamnar på stora belopp blir skatteinkomsten ändå relativt stor. Därför är det viktigt att EU också bestämmer vad dessa inkomster skall användas till. Jag hoppas man kan enas om att de ska användas till investeringar i hållbar teknik i utvecklingsländerna. Om Sverige inte går med kommer skatt änså att tas ut vid transaktioner med andra länder där skatten finns men Sverige får inte del av intäkterna. Det verkar alltså på många olika plan vara korkat att stå utanför.

Och i Wienerwald står träden kvar.

Har läst ut Elisabeth Åsbrinks bok om Otto Ullman. Den är verkligen bra och jag rekommenderar alla att läsa den.

Jag blir något nedstämd efter läsningen för jag inser hur viktig den är. Vi ser idag ett Europa med fler och fler främlingsfientliga partier och rörelser, inte minst i Sverige. Många behöver läsa om det som varit, om hur nazismen kunde växa sig så stark. Denna bok kopplar berättelsen till Småland och till Ingvar Kamprad vilket för mig gör den ännu mer levande och viktig. Kan unga människor läsa den och ta den till sig? Jag hoppas det är möjligt för det skulle kanske kunna ge perspektiv på snabba fördomar vi ofta har om andra. Jag hoppas den kan ge insikter i vad det innebär att leva på flykt. Vi har i Sverige många ensamkommande flyktingbarn, Otto är ett sådant, och i boken får vi läsa brev från hans föräldrar. Hans föräldrar kan inte ta sig till Sverige och måste ändå hålla hoppet hos sonen uppe. Jag tänker att det kan vara så för en del föräldrar som tvingas skicka iväg sina barn för att livssituationen blivit ohållbar. Också i vår tid förekommer samma sak, kanske i ännu större utsträckning än då. Boken är stark, läs den!

Fler konstigheter från nervösa religionsrepresentanter!

Den polska popstjärnan Doda har dömts för att ha förolämpat bibeln. Det är minst sagt bekymmersamt. Att göra sådana korkade uttalanden som hon gjort är också bekymmersamt och ingår i den ökande viljan att förlöjliga och marginalisera religion i vårt samhälle. Jag har svårt att förstå varför hon uttalar sig som hon gör men minst lika svårt har jag att förstå att man lagstiftar mot att man får säga vad man vill. Yttrandefrihet är viktig! Jag tror att detta är som att skjuta sig i foten. Vill man som religionsrepresentant att religionen skall få finnas och vara viktig får man komma med något annat än kontroll och bestraffningar. Hur vore det med att berätta budskapet om kärlek, fred och gemenskap såsom det återfinns i exempelvis Bibeln istället?