>Jag skriver bok….

>Det är spännande att ha en bok på gång. Svårt förstås. Hur ska man få ihop det? Kan andra förstå vad man är ute efter? Jag hoppas det, jag tror nog det också någonstans.
Jag skriver bok om ekonomi och det innebär ganska mycket inläsning för min del. Jag läser fantastiska böcker, böcker som jag knappast skulle ha läst om jag inte behövde läsa dem. Just nu läser jag Lester B. Brown ”World on the edge”. Han är intressant att läsa, har läst förr inte minst om Plan B. Rekommenderas sålunda.
Hoppas få ett dygn vid datorn nu i jul och få ihop alla de där tankarna som flyger omkring. Jag vill skriva om att vi behöver ett nytt ekonomiskt system, att det gamla överlevt sig själv. Vi lever i en värld som behöver djärva idéer. Jag vill hämta inspiration i Bibeln. Tänker att jag främst är teolog och att jag vill skriva för kyrkan, primärt Svenska kyrkan men också andra.
Min förra bok ”En annan värld är möjlig! Teologi i klimatkrisens tid” har fått en viss framgång, det var roligt! Det gör att jag vågar skriva en till. Samtidigt får man komma ihåg att det är en snäv läsekrets dessvärre. Tänk att så få av oss intresserar oss för världens framtid, för hur våra barn och barnbarn kommer att få det. Jag vill inte moralisera i det men det känns märkligt att inte alla gör revolt.
Jag skriver bok, med all den vånda det innbär om att tankarna verkligen håller och kan lyfta. Att få sagt det viktiga, att få spridning på det jag anser vara det verkligt viktiga. Spännande men med stor ängslighet skrivs rad för rad.
Jag skulle önska att få läsa många viktiga böcker om världens tillstånd och framtid. Men inom teologin och på svenska lyser dessa böcker med sin frånvaro. Stefan Edman har gett oss en del. Per Larsson har gett oss en, men hur kan kyrkan vara med och ta ansvar om ingen teologi görs om det som verkligen betyder något?
Jag skriver bok och jag älskar det och jag våndas över det.

Min förra bok beställs enklast genom www.ordbruket.se

Jag önskar alla goda läsupplevelser i jul!