>Är tillväxt som vi känner det möjlig?

>Framtiden för världsekonomin ser mörk ut. Åtminstone hävdar media detta starkt. liksom våra politiker från de flesta partier. Är den typ av tillväxtekonomi som vi känner möjlig i framtiden? Jag tror inte det.
Den sanning som verkar vara allmänt vedertagen är att ekonomin måste växa, omsättning och vinst måste blir större. detta är det enda sätt som vi kan åtgärda problem i världen såsom fattigdom, klimatkris och allt annat. Bara vi har tillväxt kommer hjulen att snurra och allt löser sig. ”Spin-off” effekter brukar det kallas.
Det har visat sig att det inte är sant. Inte minst 99%-rörelsen visar på detta. Klyftorna i världen växer, nu också i europeiska och andra så kallade utvecklade länder.
Konjunkturinstitutet gör en prognos som pekar på en tillväxt nästa år i Sverige på 0,6% och detta är mycket bekymmersamt och kommer att öka arbetslösheten. Hur kan det vara bekymmersamt och hur kan folk bli av med jobbet när ekonomin växer? Hmm, det ligger en hund begraven här. Kan det vara så att vinsterna används till annat än att bygga välfärd? Kan det vara så att aktieägare skriker efter större och större vinster? Hur kommer det sig att förnöjsamhet är så svårt att finna? Eurokrisen måste lösas heter det. Men kan den lösas med de ekonomiska verktyg vi har idag?
Är detta kanske istället världens chans? Världens chans att ställa om till ett hållbart ekonomiskt system? Jag hoppas och tror det. Jag tror att Occupyrörelsen bara är toppen på ett isberg. Folk har helt enkelt fått nog och vi kommer att få se fler protester. Men viktigast nu är att bygga en medborgarrörelse från grunden som vill förändring.
Jag vill vara med i sådan rörelse. Vill du?