>Bibelns två religioner – vilken väljer du?

>Läser en spännande artikel i Sojourners, en rörelse i USA som leds av Jim Wallis och deras tidning heter samma sak: Sojourners. En riktigt bra tidning med samhällsintresserad och radikal teologi. Läs den!
Artikeln är skriven av Wes Howard-Brook, som undervisar vid Seattle University.

Han talar om två olika religioner i bibeln och menar att just ordet religion är bra att använda eftersom det kommer från Ligare som betyder att binda samman, att återknyta och han menar att det är detta Jesus gör: att återknyta religionen till Guds plan.
Jesus religion är en skapelsereligion som står i motsats till ”kungarikesreligionen” som kännetecknas av våld, ekonomiskt utnyttjande och social exklusion. Jesus proklamerar ett rike som består av ömsesidig kärlek, ekonimisk rättvisa och social inklusion.
Kungarikesreligionen kom fram i och med återkomsten från Babylon och blev tydlig i motsats till profeterna och de förtryckta. Den växer under intertestamentlig tid sig stark. Den urbana eliten förknippade Gud med kungariken och makt och rösterna från den gryende apokalyptiken som krävde en jämlik ekonomisk och social ordning ville något helt annat, bägge riktningarna sade sig tala för Gud.
I NT förknippas djävulen med kungarikesreligionen. Djävulen är ute efter politisk makt och utsätter Jesus för den prövningen när han får se alla riken på jorden vilka djävulen kan ge till honom om han vill. (Luk. 4:6). Djävulen söker makt över Guds folk. I Lukas finns också liknelsen om sådden 8:4-15, där djävulen är den som tar bort ordet från människors hjärtan.
I Apostlagärningarna 10 är Petrus hos Cornelius och uttalar att han förstår att Gud inte gör skillnad på folk, såsom kungarikesreligionen vill: dela upp människor, styra över människor, frånta dem makt. De som i vers 38 är de som var i djävulens våld är just dessa som tvingas leva separerade på grund av jordens kungariken. Det blir vi mot dom, uppdelningar i klasser, tillgångar och etnicitet. Mot detta står Jesus skapelsereligion som söker förena, hela allt förtryck och all uppdelning, återskapa en enda stor familj.
Liknelsen om sådden i Lukas 8, handlar också om de som blir trampade på, det är samma ord som Amos använder för eliten som krossar de behövande och förtrycker dem exv i Am 4:1. Fåglarna i liknelsen kan tolkas utifrån Hesekiel och Daniel, himlens fåglar symboliserar nationerna. (Hes. 31:12-13, Dan. 4:10-12). Så berättas i Lukas om det lilla fröet som planterats i trädgården (trädgården som en symbol för kungars makt över skapelsen, exv. de hängande trädgårdarna i Babylon) och som växer upp till det största av alla träd. (Luk. 13:19) I det trädet som är Guds ska alla fåglar (nationer) finna sitt bo.
Berättelserna om frön, träd och fåglar visar alltså på kontrasten mellan två helt olika riken. Djävulens rike kommer med makt ovanifrån medan Guds rike växer ur den goda jorden. Det världsliga riket expanderar genom våld medan Guds rike inte innehåller något våld alls. Snarare bär det frukt genom ett gott och rent hjärta i uthållighet (Luk. 8:15).
Bägge dessa riken hävdar gudomlig auktoritet för att föra alla människor inom sitt beskydd. Men de gör det på två helt olika sätt.
Jesus insisterar att bara ett sätt är verkligt grundat hos Gud, Skaparen och det andra sättet är en djävulsk lögn.

Så långt Howard-Brook, det blev en snabb översättning av huvudteserna i hans artikel. Hoppas det inte blev allt för förvirrat. Läs hela artikeln! Deras hemsida är www.sojo.net
Jag tror detta bibelstudium kan säga något om inklusivitet och exklusivitet. Om vilka som är med och vilka som är utanför. Och att Gud alltid strävar efter att inkludera alla. I Guds rike finns ingen uppdelning mellan kvinnor och män, fattiga och rika, heterosexuella och HBTQ-personer, akademiker och arbetare osv, osv. I Guds rike räknas alla med och alla förväntas bidra till allas bästa.

Bibeln är full av spännande bibelstudier, det borde vi engagera oss mer med. Inte minst i en tid som ropar efter goda berättelser, som längtar efter alternativ. De finns där, i skriften, om vi läser den tillsammans och försöker förstå Guds bakomliggande plan med sin värld och med sin mänsklighet.