>Wall Street har blivit Las Vegas!

>

Alla vill ha av kakan men den räcker bara till vissa. Globaliseringen ställer till det.
Det klassiska sättet att se på tillgångar är att de fattiga inte kan få det bättre om inte de rika får det sämre. Då är man fast i tänkandet att detta att ha det bra innebär att ha mycket pengar, stora hus, kunna resa vart man vill, kunna köpa vad man vill. Man är fast i tankemönstret att pengar är lika med frihet. Jag tror att frihet och pengar hör ihop men jag tror att det finns en gräns för när pengar inte ger mer frihet längre utan snarare ger mer ofrihet. Och vi ska vara noga medvetna om att den frihet som vi i den rika delen av världen tar för given kräver vissas ofrihet.
                      I den globaliserade världen vi lever i är vi sammankopplade med människor runt om vårt klot på ett sätt vi aldrig tidigare har varit. Våra liv är sammankopplade med den fattige bonden i Vietnam, de som arbetar i fabrikerna i Kina eller Paraguay, datateknikerna i Bangalore i Indien och många, många fler. Våra ekonomiska handlingar, vad vi köper och vad vi säljer, påverkar människor inte bara i vår lokala kontext eller nationella kontext utan hela världen. Det är en frukt av globaliseringen. Detta innebär att det blir mycket mer svåröverblickbart att förstå hur jag påverkar min nästa i hela världen. Jag tror att globaliseringen har mycket gott med sig men det finns en baksida som vi inte får blunda för. Här finns ett ansvar vi måste ta, som är både svårt och stort.
                      Globaliseringen och komplexiteten i det ekonomiska systemet har gjort det oöverskådligt och okontrollerbart. Idag har vi nästan kommit så långt att vi kan skapa värden ur intet, ex nihilo, vi skapar tillgångar genom idéer, koncept, påhittade värden och gemensamma hallucinationer. Vi arbetar med hedgefonder, optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Vår ekonomi har genom avregleringar, privatiseringar och nya teknologier och finansiella instrument börjat likna ett kasino, kasinoekonomin är här och har så varit de senaste trettio åren.
Wall Street har blivit Las Vegas!