>Bön för en trasig jord.

>

Gud, vi kommer i bön inför dig och ber om att världen skall återupprättas.
Vi ber om fred mellan människor och om fred mellan människan och
naturen.
Hjälp oss att se varandra som syskon och hela din värld som vår överlevnadsbas.
Låt oss inte bli förblindade av habegär och drömmen om ett enkelt liv.


Hör vår bön…

 

 

 

Gud, vi ber om hjälp att byta livsmönster. Gör oss kreativa så att vi kan
hejda klimatförändringen som hotar jordens överlevnad.
Gör kärleken levande i oss så att vi kan avstå från vårt överflöd och därmed
avhjälpa andras brist. Låt nästankärleken få ta sig tydliga uttryck i
vårt sätt att leva.
Bevara oss från den andlighet som inte ser sammanhang och som inte
värderar allt i din Skapelse.


Hör vår bön…

 

 

 

Gud, vi ser att vi i den rika delen av världen bär en stor skuld för jordens
trasighet.
Vi ber om visdom och mod hos de folkvalda så att det snabbt fattas kloka
beslut för att hela vår jord.
Gud, det finns många kloka idéer bland världens forskare. Vi ber att de
som bestämmer lyssnar bättre så att de inser att den gröna tekniken kan
förändra jorden om den tillåts utvecklas.


Hör vår bön…

 

 

 

Gud, vi ber för livet i vår församling. Hjälp oss att vara förebilder för
hållbar utveckling. Hjälp oss att prioritera riktigt i allt det vi vill göra och
vara som församling.
Låt skapelsemedvetenheten få genomsyra allt det vi gör så att vi i både
ord och handling blir tydligare i vårt budskap.
Gör vår församling till en inspirationskälla för alla de som i vår närhet
arbetar för helandet av din värld.

Amen