>Stolt att tillhöra Svenska kyrkan!

>Inte alltid är jag stolt över att vara präst i Svenska kyrkan. Det finns mycket som inte är bra i vår kyrka, den luktar unket ibland.
Men idag läser jag Kyrkans tidning och känner mig stolt. Jag vet att Alexander Sjöberg arbetar hårt för att få upp klimatfrågan på agendan. Alla våra media är ju otroligt tysta om det viktiga möte som pågår i Durban.
Stolt blir jag när ärkebiskop Anders Wejryd säger: ”Det är vårt ansvar att kämpa för att religionen ska inspirera till goda gärningar”. Bra talat! Jag tror att det är dags för oss kristna att koppla samman ord och handlingar. det är dags att bli radikala, att ställa om vårt sätt att leva. Nu!
Många kyrkor engagerar sig tack och lov i klimatfrågan men hur är det med de kristna som tillhör dessa kyrkor? Hur många av dessa skriver insändare, påverkar sina politiker eller ställer om sina liv? Hur många församlingar i Svenska kyrkan har församlingskvällar om denna viktiga fråga? Knappast några. Det är bedrövligt.
Artikeln i KT går vidare med att konstatera att vi ökar utsläppen med 500 miljoner ton, 6%, 2010 jämfört med 2009! Hallå! det är dags att vakna, vi kan inte ha det så här, kom igen!
Alltså stolt över Svenska kyrkan, mindre stolt över Svenska kyrkan lokalt när det kommer till denna livsavgörande överlevnadsfråga. Puh!