>Tim Jackson i Kunskapskanalen

>Har nyss sett programmet ”en bok – en författare” i Kunskapskanalen, så himla bra!
Det är just den typen av initierad forskning vi behöver. Jackson är tydlig med att tillväxtekonomin inte fungerar för att ta hänsyn till annat än ekonomisk vinning. Vi behöver ett helt nytt sätt att se på ekonomi och måste bort från konsumismen.
Programmet ligger sedan på http://www.ur.play/ där för övrigt mitt eget program redan ligger, det sändes 14 februari. Se det gärna och se ännu hellre programmet om Jackson! Hans bok heter ”Välfärd utan tillväxt” och har getts ut på Ordfront, jag måste verkligen läsa den så fort som möjligt.
Jag har en idé om vad min nästa bok ska handla om, jag vill göra en slags ekonomisk nattvardsteologi. Nattvarden är ett bröd och en bägare som delas av alla och som räcker åt alla, en slags jämviktsteologi redan där. Det är det perspektivet vi behöver ha med när vi funderar över ett rimligt ekonomiskt system.
Jag hoppas få tid att skriva boken redan nu i vår och sommar.
Fastetiden får bli en påminnelse för mig och oss alla att konsumtionsekonomin inte fungerar. Kan vi hitta ett annat sätt att leva på?
Jackson menar att vi behöver fokusera på vad det är vi vill ha. De flesta av oss vill ha ett gott familjeliv, utbildning, ett arbete, mat att äta och ett rimligt boende. De flesta av oss listar inte prylar när vi ska lista det vi behöver för att vara lyckliga. Manfred Max Neef skriver att om vi gör två listor, en med det vi verkligen behöver och en med det vi redan har kommer den andra listan att bli orimligt lång. Vi behöver följa den första listan. Jag citerar honom i min bok och håller just nu på att läsa hans epokgörande verk ”From the outside, looking in” som kom 1982 och fortfarande håller. Det är just den sortens tänkare som Neef och Jackson jag kommer att luta mig emot i min kommande bok. Jag ser verkligen fram emot att få läsa in mig och börja skriva.
Alltså, en återhållsam fasta i Jesu namn.

>Fasta?

>Vad ska man ha fastan till egentligen? Har varit hemma och jobbat idag och tankarna flyger ibland. Visst handlar det om att avstå, men är det bara det? Att avstå för att kunna fokusera? Att se riktigt på sig själv och omvärlden, är det detta man kan ha fastan till?
Fastnade på applesidan och dreglade över Ipad 2 och Mac air…. Jo, jag känner mig själv och vet att  jag är pryltokig. Att skriva bok om hållbarhet och hålla föredrag om detta och samtidigt vara pryltokig, går det ihop?
Nä, det gör ju inte det. Och är det inte denna dubbla natur de flesta av oss dras med? Är det detta vi behöver få syn på i fastan? Jag tror det. Vi behöver se riktigt, utan skygglappar vilka vi är och i vilket sammanhang vi står. Kanske förändrar vi inte oss själva direkt men vi har fått syn på något viktigt som kanske kan gro i oss?
Jag känner att denna fasta gärna får innebära ett mer naket seende av vem jag är. Kanske hänger det samman med att jag just fyllt 40, då började jag fundera på vem jag är och vad jag gör.
Hur kan man orka förändra ett beteende? Vad krävs för att det ska ske? Det är ju just detta det handlar om när vi talar om klimatkrisen också. Vi behöver förändra vårt sätt att leva. Jag vill tro att det kan leda till andra goda saker förutom att jorden överlever. Kanske kan vi finna tillbaka till ett rimligare sätt att leva?
Fastan får vara en tid då jag inte bara ser på mig själv utan också en tid där jag orkar och vågar ta in världen och allt det som bryter ner och förstör i den. In på bara skinnet behöver jag känna vad andra känner, kanske är det först då mitt sätt att leva kan förändras?
Jag hoppas på en fasta med fördjupning och klarsyn men också ödmjukhet och försoning med mig själv och med världen.
På tal om föredrag om hållbarhet fick jag nyss ett trevligt samtal om att medverka vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg 14 maj, kul!