>Första recensionen av min bok!

>I senaste numret av Svensk kyrkotidning (nr 5) recenseras min bok av diakonen och ickevåldsaktivisten Annika Spalde.
Det är en överlag positiv recension och jag är mycket glad över den.
Hon efterlyser ett tydligare maktperspektiv i boken utifrån att jag använder ett befrielseteologiskt angreppssätt. Jag tror hon har rätt på många sätt även om jag ju var ute efter att skriva lättfattligt och inte snärja mig i metoder av olika slag. Jag är nog ändå ganska glad över att jag skippade maktperspektivet, det är inte riktigt min hemmaplan ändå.
Spalde är glad över att jag lyfter fram Sallie McFague som en viktig teolog och det var verkligen viktigt för mig att göra det, hon är en stor inspiration. Spalde tycker det är konstigt att jag trots detta kan skriva han om Gud. Hon har verkligen läst noga för just det har jag vinnlagt mig om att inte göra i boken. Jag försökte verkligen undvika det eftersom jag inte alls är säker på att Gud har kön. Men på fyra ställen på två sidor benämner jag Gud som en han så jag lyckades inte helt. Men nästan får man väl ändå säga? jag tyckte själv jag var duktig…
Spalde menar vidare att jag är blind för djuretiken, att jag inte i detalj går in på olika varelsers lidanden för människornas skull. Jag är inte blind för detta men det var inget fokus i min bok. Jag delar inte Spaldes stora engagemang i den sakfrågan men ser den frågan som en del i den större frågan om hur människan handskas med Guds Skapelse. Att i detalj gå in i en djuretiksdiskussion hade fört för långt i den bok jag ville skriva. Troligen kommer jag inte helller fortsättningsvis att driva den frågan i mitt arbete, man kan inte allt och man kan inte engagera sig i allt. Jag är dock glad att Spalde engagerar sig i frågan och ser alltså djuretik som en del i en ekoteologi, men några banbrytande bidrag i den frågan kommer inte att komma från mej.
Som sagt, jag är verkligen glad över min första recension som ju alltså är överlag positiv. Kul med konstruktiv kritik