>ACT International

>Internationella nämnden i Svenska kyrkan har beslutat om nytt namn för Svenska kyrkans internationella arbete, det som kallats just det och även Hela Världen som ett finurligt dubbeltydigt namn.
Nu vill man att det ska heta Svenska kyrkan, ACT International och då får man fundera över hur lättkommunicerat detta nya namn är.
Jag var med då vi diskuterade omöjligheten att ha kvar Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission som namn 2006. Det var rimligt då och det är fortfarande rimligt att de två namnen fick stryka på foten, de hade spelat ut sin roll. När vi så fick heta Svenska kyrkans internationella arbete tyckte vi det var ok men lite långt. Till detta lades då Hela Världen som jag tycker var möjligt att kommunicera tillsammans med loggan för Svenska kyrkan. Detta kunde vi tala med ombuden om ute i församlingarna även om många knorrade och ville behålla de gamla namnen. Men ingenting var bättre förr och man måste ibland förnya sig, jag är helt med på det. Men nu har vi ju gjort det. Och det blev helt ok, enligt mej. Men att nu drastiskt förändra igen, bara 5 år senare är inte bra.
Hur ska syföreningarna känna en samhörighet med ACT Internationeal, de flesta vet inte ens vad det betyder och står för. Det blir inte bra.
Det som är bra är att Svenska kyrkan nu finns i det goda nätverket ACT och att vår röst blir starkare och att de luterska kyrkorna blir märkbara i internationellt bistånd och diakoni. Men det behöver väl inte betyda ett namnbyte här hemma?
En del av oss är rädda för att missionsfrågorna försvinner allt mer i Svenska kyrkans internationella arbete, jag är en av dem. Var får kyrkorelationerna plats och hur kommer de att kommuniceras i framtiden? Svenska kyrkan vill inte ens göra en informationsfilm om ILCO, den lilla luterska kyrkan i Costa Rica som man skrev på samverkansavtal med i somras. Det här blir inte bra!