>Ekoteologi och TV

>Jag inser vilken genomslagskraft ett TV-program kan ha. Spännande! Igår och idag har det ramlat in mail och SMS från vänner och bekanta men också från människor jag aldrig träffat. Det verkar finnas en längtan efter att tala ekoteologi, kristna människor som inte kännt sig hemma i traditionell teologi ser ekoteologin som en möjlighet. Det är jag glad och tacksam för.
Församlingar hör av sig och vill köra studiecirklar och att jag kommer och pratar med dem, det är fantastiskt!
Naturligtvis finns många människor som inte håller med mig, det är väl tur det, för oemotsagda människor tenderar att bli ganska dryga. Jag hoppas jag slipper det. Men än så länge har alla kontakter varit positiva.