Dåligt av Stars n Stripes!

Stars n Stripes med 8 restauranger i Sverige lanserar idag sin nya meny med stor annons i Smålandsposten. Man skyltar med oxkött från Australien och lamm från Nya Zeeland, var kycklingen kommer ifrån framkommer inte. Thailand? Hur kan man i dessa tider då vi talar om djurskydd och att vi här världens bästa sådant i Sverige sälja in importerat kött? Jag hoppas att växjöborna inte går på det! Skärpning Stars n Stripes!

Bensin för 42 kronor – varför inte?

I en rapport från KI menar man att om vi ska nå våra klimatmål vad gäller transporter måste skatten på bensin öka med 900%. Naturligtvis varnar KI för detta, det kan ge ekonomiska störningar och att man bör se på mer generella, mer kostnadseffektiva lösningar. Ja, men, ta fram dessa då KI! Det är väl ert jobb bland annat?

Men varför inte leka med tanken på ett bensinpris på 42 kronor? Fler skulle ställa bilen på alla onödiga bilresor under 3 kilometer. Jag skulle definitivt göra det. Fler skulle överväga tågresor till nära och kära. Vägarna skulle då också bli säkrare med mindre trafik och billigare med mindre slitage. Och hur ska alla pengar som kommer in via denna skatt användas? Jag föreslår att 25% av dem används till forskning på nya bränslen och nya motorer, 25% används till tågtrafiken: snabbare tåg, bättre tidshållning och billigare biljetter. 50% används till de skatteavdrag som glesbygdsbefolkningen får göra eftersom de är beroende av bilen. Egentligen skulle jag också vilja se att en del pengar kunde användas till kampanjer för lokal och stadsbussar så att dessa används i större utsträckning.

Idag ligger koldioxidskatten på en liter bensin på 3 kronor, det är på tok för lite. Höj den! Får vi se några modiga politiker som vågar fånga bollen från KI? Hoppas det!

Klimatutmaningen – från kris till möjligheter

Svenska Kyrkan släppte 20131111 en rapport ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter. Här finns mycket som är bra och inte minst ansatsen, att vilja tala om hoppet snarare än om kris är bra. ÄB skriver att klimatutmaningen handlar om ärlighet och om att dela med sig. Det är bra och det finns en tydlighet i ÄB:s koppling till djupa kristna värderingar. Men så vill han avsluta lite glatt och tyvärr blir det fel då han menar att de förändringar vi nu står inför gör vi av fri vilja och med glädje, att det handlar, helt enkelt, om en spännande resa. Hmm, är det så enkelt? Jag menar ju att vi måste ställa om radikalt, det är inget vi kan välja att göra för om vi ges det valet kunde vi ju också välja att strunta i allt sammans. Det är inget alternativ! Läget är faktiskt så allvarligt att vi bara har ett val. Det vet ju Wejryd förstås men det vore bra om han sade det också.

Rapporten är en sammanställning av en massa andra rapporter och vill lyfta fram möjligheterna och de goda exemplen. Det är verkligen bra att det görs och kyrkan som bärare av hopp kan vi verkligen behöva i den tid vi lever i. Men var finns den tydligt kristna touchén? Var kommer teologin in? Denna rapport kunde, förutom ÄB:s förord vara skriven av vilken organisation som helst. Åtminstone jag förväntar mig mer av en rapport från Svenska kyrkan. Det egentliga budskapet i rapporten sammanfattas på fyra rader: ”Svenska kyrkan tror inte att det är fruktbart att bara betrakta klimatutmaningen som en fråga om kostnader och bördor utan tvärtom att den bör betraktas som en möjlighet till förändringar som ökar livskvaliteten för alla människor.” Jättebra formulerat! Precis så ska vi som kyrka arbeta anser jag. Men vad är då livskvalitet? Hur kan denna ökas? Ingenting i rapporten talar om detta. Här kommer ju teologin och de existentiella frågorna in och det saknas helt och hållet. Problematiskt!

Men vad värre är: Svenska kyrkan verkar inte ha något att säga om det ekonomiska system vi lever i och som i grund och botten är roten till klimatutmaningen. Tillväxtekonomin har nått vägs ände. Ser inte Svenska kyrkan det? Nej, inte vad det verkar. Istället talas det mycket om tillväxt, industriell tillväxt, nya arbeten, att företag ska växa på nya marknader och så vidare. I rapporten står att vi står inför en unik möjlighet att slå in på en ny väg som innebär hållbar ekonomisk tillväxt och bättre livskvalitet för alla människor. Men hur detta ska se och vad livskvalitet är sägs det inget om. Hur kommer detta sig?

Jag är glad över att det kommer en rapport! Svenska kyrkan skall uttala sig i mänsklighetens största utmaning. Men jag saknar det kyrkliga bidraget. Jag saknar teologin. Jag saknar kritiken av rådande ekonomiska system och jag saknar visionerna för framtiden. De visioner vi får oss till dels i rapporten handlar bara om teknik och att köpa tjänster istället för prylar. Det räcker inte! Hur ser det goda livet ut? Vad är livskvalitet? Hur ser Guds plan ut så som vi kan förstå den och tolka dén utifrån vår bibel. Detta hoppas jag kommer snabbt i en ny rapport som tar upp vad Svenska kyrkan anser om framtiden och mänsklighetens utmaning. Och jag hoppas den rapporten har en tydligt teologisk förankring!

MAT 2013

Idag drar den stora matmässan i Växjö igång! Det ska bli riktigt roligt tycker jag. I år finns ett nytt fokus på kunskap kring de ekologiska matfrågorna. I många seminarier kommer detta att lyftas fram. Kolla alla seminarierna på www.mat2013.se

Än är det inte försent att anmäla sig via turistbyrån. De föredrag som sker på Nygatan 6, församlingshemmet kan man droppa in på, i de flesta fall finns platser kvar.

Idag talar vi om maten 2050, hur ser den ut, hur är den klimatsmart? Vi talar om hållbara livsmedelssystem om rätt upphandling, huruvida alla måste bli vegetarianer, hur de offentliga köken kan bli vassare exempelvis. Spännande saker och alldeles gratis! Vi börjar 13.30 och håller på till 17.00 i församlingshemmet. Välkommen förbi!

Missa inte heller den stora matmarknaden i tältet på torget som öppnar kl. 11.00 i morgon, fredag. Även i morgon pågår seminarier på Nygatan 6.

På lördag finns ett spännande seminarium ”bekämpningsmedel till lunch”, kl. 9.30-11.00 också på Nygatan 6.

Välkommen!

Klimatförändringen inte primärt ett ekonomiskt problem!

Nya beräkningar visar kostnaderna för smältningen av arktis is. Och visst är de ekonomiska kostnaderna stora när vi struntar i att göra något åt jordens temperaturökning. Det visade redan Stern-rapporten. Men det finns ju andra kostnader som är så mycket viktigare. Människors lidande och död. Orättvisan som befästs i världen eftersom de fattiga som inte släppt ut klimatgaser drabbas hårdast av dem. Den typen av kostnader är det vi ska fokusera på. Eller har empatin med andras öde miskat så radikalt i oss att vi bara kan räkna förluster i kronor och ören? Hoppas inte det.