Klimatutmaningen – från kris till möjligheter

Svenska Kyrkan släppte 20131111 en rapport ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter. Här finns mycket som är bra och inte minst ansatsen, att vilja tala om hoppet snarare än om kris är bra. ÄB skriver att klimatutmaningen handlar om ärlighet och om att dela med sig. Det är bra och det finns en tydlighet i ÄB:s koppling till djupa kristna värderingar. Men så vill han avsluta lite glatt och tyvärr blir det fel då han menar att de förändringar vi nu står inför gör vi av fri vilja och med glädje, att det handlar, helt enkelt, om en spännande resa. Hmm, är det så enkelt? Jag menar ju att vi måste ställa om radikalt, det är inget vi kan välja att göra för om vi ges det valet kunde vi ju också välja att strunta i allt sammans. Det är inget alternativ! Läget är faktiskt så allvarligt att vi bara har ett val. Det vet ju Wejryd förstås men det vore bra om han sade det också.

Rapporten är en sammanställning av en massa andra rapporter och vill lyfta fram möjligheterna och de goda exemplen. Det är verkligen bra att det görs och kyrkan som bärare av hopp kan vi verkligen behöva i den tid vi lever i. Men var finns den tydligt kristna touchén? Var kommer teologin in? Denna rapport kunde, förutom ÄB:s förord vara skriven av vilken organisation som helst. Åtminstone jag förväntar mig mer av en rapport från Svenska kyrkan. Det egentliga budskapet i rapporten sammanfattas på fyra rader: ”Svenska kyrkan tror inte att det är fruktbart att bara betrakta klimatutmaningen som en fråga om kostnader och bördor utan tvärtom att den bör betraktas som en möjlighet till förändringar som ökar livskvaliteten för alla människor.” Jättebra formulerat! Precis så ska vi som kyrka arbeta anser jag. Men vad är då livskvalitet? Hur kan denna ökas? Ingenting i rapporten talar om detta. Här kommer ju teologin och de existentiella frågorna in och det saknas helt och hållet. Problematiskt!

Men vad värre är: Svenska kyrkan verkar inte ha något att säga om det ekonomiska system vi lever i och som i grund och botten är roten till klimatutmaningen. Tillväxtekonomin har nått vägs ände. Ser inte Svenska kyrkan det? Nej, inte vad det verkar. Istället talas det mycket om tillväxt, industriell tillväxt, nya arbeten, att företag ska växa på nya marknader och så vidare. I rapporten står att vi står inför en unik möjlighet att slå in på en ny väg som innebär hållbar ekonomisk tillväxt och bättre livskvalitet för alla människor. Men hur detta ska se och vad livskvalitet är sägs det inget om. Hur kommer detta sig?

Jag är glad över att det kommer en rapport! Svenska kyrkan skall uttala sig i mänsklighetens största utmaning. Men jag saknar det kyrkliga bidraget. Jag saknar teologin. Jag saknar kritiken av rådande ekonomiska system och jag saknar visionerna för framtiden. De visioner vi får oss till dels i rapporten handlar bara om teknik och att köpa tjänster istället för prylar. Det räcker inte! Hur ser det goda livet ut? Vad är livskvalitet? Hur ser Guds plan ut så som vi kan förstå den och tolka dén utifrån vår bibel. Detta hoppas jag kommer snabbt i en ny rapport som tar upp vad Svenska kyrkan anser om framtiden och mänsklighetens utmaning. Och jag hoppas den rapporten har en tydligt teologisk förankring!

Kässman rules!

Vi trodde vi var ute i god tid. Gick till bibelstudiet redan före 8, det skulle börja 9.30. När vi kommer fram är det 1500 människor i kö. Margot Kässman är omattligt populär pa Kirchentag. Men sa levererar hon ocksa. Dagens bibelstudium över Luk. 18:1-8 gav oss alla, 7000 personer, nagot för livet tror jag. Hon talade utifran Dorotee Sölle som jag nu inser att jag behöver läsa. Kässman menade att bönen är sa viktig att den kan förändra, sa var det för änkan som inte slutade tjata. I liknelsen ges nagot pa en kort tid som alla kan första och ta till sig, bibeln besitter en sprakkraft som är otrolig. Jesus besitter i sina liknelser en sprakkraft som vi behöver upptäcka. Sa konstaterade Kässman att vi ska bevara oss för harmonisökande. det är bra att debattera, det är bra att tjata, det är bra att inte ge sig för den goda stämningens skull, vi behöver förändraing i världen och den kommer inte att komma om vi söker harmoni allt för mycket. Kässman paminde oss ocksa om att vi behöver varandra, änkan behövde juristen trots allt och kanske gjorde änkan juristen nagot mer mänsklig? Vi är alltid bara relativt starka. Ja, man kan egentligen inte aterge Kässman, hon maste upplevas!

Efter det var det dags för en besvikelse. Jag lyssnade pa Peter Altmeyer, miljöminister och det är tydligt att han sitter fast i sagan om ekonomisk tillväxt. Sorgligt! Men vad hade jag egentligen väntat mig? Kul dock att Tyskland menar allvar med att avskaffa kärnkraften. Problemet är att man tror sig kunna göra det utan betydande höjningar av energipriserna. Enligt miljöministern maste hallbarhet vara kostnadseffektiv, det är det övergripande malet. Men hur var det med den massiva energiinvesteringen som gjordes i Europa 1950-1980? Den fick ju kosta. Men nu vill vi inte att det ska kosta trots att vi star inför en klimatutmaning som heter duga. Resonemanget fungerar inte. Hallbar energiproduktion maste fa kosta sa att smutsig energi kan fasas ut sa fort som möjligt.

Hamburg visar sig fran sin bästa sida. Solen skiner, blasorkestrarna spelar och viktiga fragor diskuteras!

Jag blir så arg – sälj aktierna Svenska kyrkan!

I gårdagens Kyrkans Tidning kan vi i bilagan läsa om Svenska kyrkans aktieinnehav. Det är en sorglig läsning minst sagt. Gunnela Hahn försöker motivera Svenska kyrkans aktieinnehav i olika företag. Hon menar att vi ska äga aktier för att påverka. Jag tror det egentliga skälet är att tjäna pengar. Jag vill gärna veta hur vi påverkar. Vilka direkta påtryckningar från Svenska kyrkan har lett till reella förändringar i dessa företag? Jag vill gärna ha en lista på alla dessa positiva förändringar som bara kunnat ske för att Svenska kyrkan investerat i deras aktier. Jag vill se den listan genast! Hon säger att i den bästa av världar skulle vi bara investera i företag som bara gör gott. Ja, det är alldeles riktigt! Men då menar hon att då kunde vi inte ha aktier alls för sådana företag finns inte. Nej, men dra den riktiga slutsatsen då och sälj aktierna! Genast! Men säger Hahn, då bidrar vi inte till förändring. Jag vill som sagt se denna stora förändringspotential och resultaten. Jag tror att vi, Svenska kyrkan, äger aktier primärt för att tjäna pengar. Det andra snacket är bara en skönmålning för ett ägande som vi egentligen inte kan motivera etiskt eller utifrån evangelium. Svenska kyrkan investerar i ansvarsfulla kärnkraftsbolag. Finns det några sådana? Jag tror inte det. Alla som tjänar pengar på att skicka en avfallsräkning till kommande generationer är inte ansvarsfulla. Dessa aktier måste säljas omgående!

Det som inte kan motiveras utifrån evangelium ska vi sluta med, särskilt när det riskerar att förstöra Moder jord.

Sälj, sälj, sälj!

Miljöpris till S:t Sigfrids folkhögskola!

Idag har jag varit på Teleborgs slott och för skolans räkning mottagit ”Framstegsstämpeln” för skolans långvariga och långsiktiga miljöarbete. Det var trevligt!

Där fanns bland annat Stefan Edman som ju tillsammans med Börje Svensson var den som startade miljötänket ordentligt på skolan, redan på det glada 70-talet.

Skolan lyfts fram som ett gott exempel för att vi försöker ta ansvar för klimat och miljö. Det känns bra! Men fortfarande återstår mycket arbete. Igår hade vi hållbarhetssamtal med hela skolan och miljögruppen, som jag leder, fick in mer än 50 skarpa förslag från eleverna. Nu ska vi bearbeta dem och försöka omsätta dem i handling.

Mat i soporna når ny rekordnivå!

FAO rapporterar att hälften av all mat vi köper i Europa går i soporna. Jag ryser i hela kroppen. Det är lika mycket som hela Afrikas matproduktion och kunde mätta 870 miljoner människor. Idag hade vi en diskussion på folkhögskolan om vad vi ska göra för att inte riskera i fyragradersvärlden, det som Världsbanken varnar för. Eleverna fick komma med förslag och flera föreslog just att vi behöver arbeta hårdare med att minska matsvinnet. Jag hopps vi kan driva kampanj för detta på skolan. Nu är det dags att också ta krafttag här hemma. Jag hoppas liksom FAO på en kampanj som når alla så att vi kan få slut på detta orättfärdiga slöseri! Är du med på tåget?

Kommer Vattenfall att skärpa sig?

Ja, det är frågan det. VD:n säger i alla fall att han vill minska den sk. koldioxidexponeringen. Det var ju inte en dag för tidigt! Detta statliga bolag borde naturligtvis inte syssla med kolkraft över huvudtaget men det gör man och man fortsätter. Nästa år ska ännu ett kolkraftverk stå klart. För det vore värdeförstörande säger VD:n att inte fullfölja bygget. Jahaja, värdeförstörande för vem? Är inte en skenande uppvärmning av jorden värdeförstörande så säg? Nej, ta er i kragen Vattenfall, på riktigt liksom!

2013, året då allting vänder!

Jo, så måste det vara! 2013 måste allting bli bättre. Vi behöver ställa in oss på det hoppet. 2013 kommer äntligen världens ledare och befolkning att inse att vi tillsammans måste hejda jordens temperaturökning. Det kommer att fattas kloka och långsiktiga beslut där världens länder delar rättvist på bördorna. De rika länderna kommer att ta sitt ansvar för sitt historiska utsläpp, de kommer också att investera stora pengar i grön teknik i utvecklingsländerna. Stora ekonomier som USA och Kina kommer att besluta om nolltillväxt för de har insett att jorden inte klarar en ständig tillväxt. Små ekonomier tar så småningom efter och vi får ett mindre hektiskt finansiellt system i världen. Det införs en kännbar transaktionsskatt på finansiella tjänster som bromsar det ekonomiska flödet. 2013 kommer FN att genomgå stora förändringar. Flera stora nationer väljer att låta FN göra sitt fredsbevarande arbete utan att sätta käppar i hjulet. Detta innebär att krisen i Syrien löses och folket får sin frihet utan fortsatt blodbad. Konflikten mellan Israel och Palestina kommer att lösas mirakulöst eftersom deras ledare äntligen har lärt sig tala fredesn språk och vi får en hållbar tvåstatslösning som alla kan enas om. Otroligt, javisst, men så blir det i år! Vi kommer detta är att se fler och fler människor som väljer bort stora inkomster och satsar tid och engagemang på sina familjer. Vi kommer faktiskt att arbeta mindre 2013 och därmed tjäna mindre. Men det går bra eftersom vi konsumerar mindre och därmed minskar vårt ekologiska fotavtryck. Vi kommer att odla alltmer av vår egen mat på balkonger och i trädgårdar och stadens parker kommer att ha odlingslotter som sköts gemensamt. Vi äter mindre kött och väljer med omsorg det vi handlar i matbutiken. Alla kommer att dricka rättvisemärkt kaffe och äta rättvisemärkta bananer. 2013 kommer vi att se hur de med stora inkomster vill betala mer och mer skatt. Det blir helt enkelt chict att betala skatt och klyftorna i samhället kommer att minska drastiskt.

Kära vänner, vi har ett fantastiskt år att se fram emot! Vi är att gratulera!

Alla vet, också i näringslivet, men ingen orkar göra något!

Gretchen Daily, professor vid Stanford, menar att vi snarast måste sätta ett pris på naturtillgångar för att folk ska förstå dess rätta värde. Kanske har hon rätt även om jag tycker det är trist. Kanske måste man i vår genomekonomiserade värld räkna allt i kronor och ören? Alla vet att det ser illa ut för Moder jord, men världigt få politiker eller näringsidkare verkar vilja ta sitt ansvar. Vad beror det på egentligen? Det är svårt att sätta fingret på. Naturligtvis är många företagare oroliga för sina vinster. Och för att nå dessa personer måste vi alltså prissätta ren luft och rent vatten? Så att vi ytterligare ekonomiserar vår samtid? Vill vi verkligen det? Eller är vi bara så illa tvungna för att investerare, företagare, politiker och andra bara förstår ett sorts språk? Snacka om att dessa herrar (Jo, det är oftast män fortfarande) berövats viktiga möjligheter att uttrycka sig på andra sätt, stackare! När ska vi sätta prislappar på kärlek, omtanke, gemenskap? Kanske har vi redan börjat med det? Jag inser fördelarna med att prissätta det som Gud skapat och gett oss människor att förvalta, man får väl prata med ekonomer på ekonomers språk. Men jag är samtidigt rädd för att vi går miste om något väsentligt i våra liv när vi gör det. Tänk om vi tappar våra andra språk? Det känslomässiga, det mänskliga språket? Då har vi verkligen slängt ut barnet med badvattnet. Ett dilemma är det. Men trots mina farhågor stödjer jag alla ansträngningar att rädda Moder jord, inklusive arbetet att prissätta naturtillgångar så att ekonomisterna kan förstå att nuvarande tillstånd innebär att såga av grenen vi alla är beroende av och sitter på.

Varför bryr sig inte politikerna om miljömålen?

Det är en spännande debattartikel som skrivs idag av ett antal professorer runt om i Sverige. De undrar varför inte våra politiker verkar vilja sträva efter att vi verkligen ska nå uppsatta miljömål. De pekar på ett antal påverkande faktorer. Jag fastnar för två av dem. Har våra politiker inte tilltro till att vi väljare är villiga att ställa om? Jag tror att det kan vara så. Men då är det väl dags att vi visar dem hur vi vill ha det? Ring, maila de politiker som du har röstat på och berätta att du är beredd att ställa upp på vad som krävs för en kraftfull omställning! Det bästa är förstås om vi blir fler som engagerar oss politiskt i det här landet. Det måste vara enklare att leva miljövänligt och klimatsmart i Sverige än tvärtom. Idag är det inte så. Många anser sig inte ha råd eller rätt kunskap för att leva hållbart. Detta måste ändras. Det måste bli väldigt tydligt att vi lär varandra hur detta ska gå till. Vi behöver en kraftfull läroplan i skolorna med minst två lektioner i veckan som handlar om hållbar livsstil, från f-klass till gymnasiet. Den andra saken jag fastnade för är att professorerna kritiserar tillväxtdriven ekonomi så länge den tär på naturresurserna och det gör den ju! Vi behöver alltså ett nytt sätt att tänka ekonomi. Jag ser fram emot att dessa framgångsrika forskare nu ska sätta tänderna i detta problem. Skriv en bok ihop om hur ett rimligt ekonomiskt system kunde se ut och skicka den till regeringen! Gör det snarast!